Home

Skuteczność windykacji wierzytelności a płynność finansowa małego przedsiębiorstwa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewski, Jerzy Witold
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:14:24Z
dc.date.available 2016-06-23T06:14:24Z
dc.date.issued 2009-08-18
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 40, pp. 29-42
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3639
dc.description.abstract The financial fluidity of the small-sized enterprise depends on its ability to realize the sale and effectiveness in executing payments for sold commodities and services. The effectiveness of debt collection plays the fundamental role in forming the financial liquidity of small enterprise. The lack of financial resources in such a company is rarely filled with outside financial funds, rather the own resources of the owner constitute most frequently the complementary source, amongst other there are money surpluses cumulated as an effect of periodic overliquidity. The paper focuses on the defined measure of the effectiveness of debt collection and its influence on the short-term financial liquidity in the small-sized enterprise. The analytical tool, used in this study, was the dynamic econometric model describing the influence of the vindication’s effectiveness on the financial liquidity of small company.
dc.description.abstract Płynność finansowa małego przedsiębiorstwa zależy od jego zdolności realizacji sprzedaży oraz skuteczności egzekwowania należności. Efektywność windykacji wierzytelności odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu się płynności finansowej małego podmiotu gospodarczego. W artykule podjęto kwestię miesięcznej (krótkookresowej) płynności finansowej małego przedsiębiorstwa oraz oddziaływania na nią zdefiniowanej miary skuteczności windykacji wierzytelności. Narzędziem badania jest dynamiczny model ekonometryczny, opisujący wpływ efektywności windykacji należności na płynność finansową małej firmy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject financial liquidity
dc.subject effectiveness of the debt collection
dc.subject small-sized enterprise
dc.subject econometric model
dc.subject płynność finansowa
dc.subject efektywność windykacji wierzytelności
dc.subject małe przedsiębiorstwo
dc.subject model ekonometryczny
dc.title Skuteczność windykacji wierzytelności a płynność finansowa małego przedsiębiorstwa
dc.title.alternative The effectiveness of debt collection versus the financial liquidity of small-sized enterprise
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations