Home

Słuchaj, pamiętaj, ucz

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Petrykowski, Piotr
dc.date.accessioned 2016-06-22T07:33:42Z
dc.date.available 2016-06-22T07:33:42Z
dc.date.issued 2016-05-10
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 2, Vol. 36, pp. 27-42
dc.identifier.issn 2451-1951
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2015.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3629
dc.description.abstract Among the dilemmas of education, there is also searching for frames of reference – to the sources of values, transfer of heritage, formation of identity. This publication constitutes an attempt of reaching for seemingly out-of-date but still present texts. The text which created essential foundations for the contemporary culture. The author, by referring to the selected excerpts from the Old and New Testaments, attempts to show the extent of their topicality and "usefulness" in searching for answers of the contemporary education.
dc.description.abstract Wśród wielu dylematów wychowania znajduje się także poszukiwanie układów odniesienia – do źródeł wartości, przekazu dziedzictwa, formacji tożsamości. Niniejsze opracowanie jest próbą sięgnięcia do tekstów zdawałoby się nieaktualnych, lecz przecież nieustannie obecnych. Tekstów, które stworzyły istotne podwaliny dla współczesnej kultury. Autor, odwołując się do wybranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, próbuje pokazać, na ile są one nadal aktualne i mogą być „użyteczne” w poszukiwaniu podpowiedzi dla współczesnego wychowania.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject social heritage
dc.subject tradition
dc.subject memory
dc.subject identity
dc.subject dziedzictwo społeczne
dc.subject tradycja
dc.subject pamięć
dc.subject tożsamość
dc.title Słuchaj, pamiętaj, ucz
dc.title.alternative Listen, Remember, Teach
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations