Home

Cardiopulmonary efficeincy evaluation in women between 50 and 80 years of age in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Poland

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Chęsy, Andrzej
dc.contributor.author Chęsy, Gabriel
dc.contributor.author Sikorski, Wojciech
dc.contributor.author Rakowski, Andrzej
dc.contributor.author Rakowski, Paweł
dc.contributor.author Zegarski, Tomasz
dc.contributor.author Dmitruk, Katarzyna
dc.contributor.author Tafil-Klawe, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-22T07:24:25Z
dc.date.available 2016-06-22T07:24:25Z
dc.date.issued 2016-05-06
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 30, pp. 5-10
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3623
dc.description.abstract One of major obstacles in social activity routines is aging and all impairments generated by this inevitable process. Thus, in order to facilitate the effective functioning of elderly people within a society, our attention should be drawn to the quickly advancing consequences of aging. The purpose of this study is to evaluate cardiopulmonary efficiency in a chosen group of women above 50 years of age in Kujawsko- Pomorskie Voivodeship. 3413 women, aged 50-80 years participated in the study. Subjects were divided into six age groups. The BMI was calculated for each participant. All women were subjected to a 2-minute step test. All participants completed the study. The results of the ‘2-minute Step’ tests showed a decrease of cardiopulmonary efficiency in women. The downslide was correlated with age. Test results indicate unmistakably that cardiopulmonary efficiency diminishes with age. Secondly, bigger cardiopulmonary efficiency will make it easier for women to cope with everyday work. Finally, cardiopulmonary efficiency is shown here to be a parameter worth improving while creating special health programs for seniors.
dc.description.abstract Jedną z głównych przeszkód w aktywności społecznej osób starszych wydaje się być wiek i wszystkie związane z nim nieuniknione procesy. Zatem by ułatwić skuteczne funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie, nasza uwaga powinna być skierowana na szybko postępujące efekty starzenia. Celem tego badania była ocena sprawności krążeniowo – oddechowej u kobiet powyżej 50 roku życia w województwie Kujawsko-Pomorskim. 3413 kobiet w wieku od 50 do 80 lat uczestniczyło w badaniu. Badane kobiety zostały podzielone na sześć grup wiekowych. Wszystkie badane zostały zakwalifikowane i ukończyły 2 minutowy test chodu w miejscu. Wyniki testu pokazują spadek sprawności krążeniowo – oddechowej u kobiet, który jest skorelowany wyraźnie z wiekiem. Większa sprawność w zakresie badanego parametru wpływałaby na mniejszą męczliwość kobiet podczas wykonywania czynności dnia codziennego. Badanie to pokazuje, że sprawność krążeniowo-oddechowa jest istotnym parametrem sprawności osób starszych, na którego poprawę powinno się zwrócić szczególną uwagę podczas tworzenia programów aktywności dla tej grupy wiekowej.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject circulatory system
dc.subject fitness test
dc.subject elderly women
dc.subject heart rate
dc.subject układ krążenia
dc.subject test sprawnościowy
dc.subject starsze kobiety
dc.subject częstość skurczów serca
dc.title Cardiopulmonary efficeincy evaluation in women between 50 and 80 years of age in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Poland
dc.title.alternative Ocena sprawności krążeniowo-oddechowej u kobiet między 50 a 80 rokiem życia w województwie kujawsko-pomorskim
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations