Home

O godzeniu przeciwieństw – funkcja wyrażeń "jednocześnie" i "zarazem" w języku naturalnym oraz w testowaniu hipotez semantycznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żabowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-06-21T13:05:26Z
dc.date.available 2016-06-21T13:05:26Z
dc.date.issued 2016-04-21
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana, Vol. 12, pp. 71-105
dc.identifier.issn 2391-7768
dc.identifier.other doi:10.12775/LinCop.2015.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3612
dc.description.abstract The article includes an overview of syntactic and semantic features of expressions 'jednocześnie', 'równocześnie' and 'zarazem'. The analysis is divided into two main parts. In the first one the author discusses the relationship between temporal adverbs and meta-textual units of language. She shows that the meta-textual expressions in question are semantically close to adverbial units – their function is not pointing to the coexistence of events but to organize a sentence and connect two functionally equal units. The second part focuses on the function of the lexical units in question within deviant sentences. The article also brings forth some remarks on the semantic consequences and effects of using the unit 'jednocześnie' in the negation test.
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszego artykułu jest przegląd właściwości syntaktycznych i semantycznych wyrażeń "jednocześnie", "równocześnie" i "zarazem". Przedstawiona analiza składa się z dwóch głównych części. W pierwszej autorka podejmuje problem relacji miedzy przysłówkami temporalnymi oraz metatekstowymi jednostkami języka. Wykazuje, że opisywane wyrażenia metatekstowe są semantycznie bliskie odpowiednim jednostkom przysłówkowym – ich funkcja polega nie na wskazywaniu na współwystępowanie zdarzeń, ale na organizowaniu wypowiedzi i łączeniu dwóch funkcjonalnie równoważnych jednostek. Część druga poświęcona jest funkcji analizowanych jednostek w zdaniach dewiacyjnych. Artykuł zawiera także uwagi dotyczące konsekwencji semantycznych i efektów użycia jednostki "jednocześnie" w teście negacji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject semantics
dc.subject temporal adverbs
dc.subject conjunction
dc.subject contradiction
dc.subject negation test
dc.subject semantyka
dc.subject przysłówki temporalne
dc.subject koniunkcja
dc.subject sprzeczność
dc.subject test negacji
dc.title O godzeniu przeciwieństw – funkcja wyrażeń "jednocześnie" i "zarazem" w języku naturalnym oraz w testowaniu hipotez semantycznych
dc.title.alternative On Bringing Contraries Together – the Function of the Expressions ‘jednocześnie’ and ‘zarazem’ in Natural Language and in Testing Semantic Hypotheses
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations