Home

Ideał miłości chrześcijańskiej. Sylwetka św. Makryny Młodszej w pismach św. Grzegorza z Nyssy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wyrąbkiewicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2016-06-21T12:13:49Z
dc.date.available 2016-06-21T12:13:49Z
dc.date.issued 2016-03-25
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 3, Vol. 31, pp. 29-48
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2015.034
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3593
dc.description.abstract The Figure of st. Macrina the Younger in the writings of St. Gregory of Nyssa. St. Macrina, mentioned in St. Gregory’s of Nyssa memories included in Epistula 19, Vitae sanctae Macrinae and Dialogus de anima et resurrectione, shows specific embodiment of ideal of Christian love. Way of life of St. Macrina, who wanted to be unified with God from an early age, leads through synergism of various forms of love (ἀγάπη, φιλία, φιλανθρωπία φιλοσοφία, στοργή), which, owing to St. Gregory’s references to category of ἔρως, gainful of passion and ecstatic expression. Therefore Macrina represents a paradigm of philosopher of love, who, thanks to her own experience, teaches about heights of intimacy with God and supported by prayer, contemplation and work for neighbor, reaches top levels of voyage to angelic and divine reality (ἀπαθέια).
dc.description.abstract Ideał życia chrześcijańskiego. Sylwetka św. Makryny Młodszej w pismach św. Grzegorza z Nyssy. Postać św. Makryny, przywoływanej we wspomnieniach św. Grzegorza z Nyssy w Epistula 19, Vitae sanctae Macrinae oraz Dialogus de anima et resurrectione, stanowi swoiste wcielenie ideału miłości chrześcijańskiej. Życiowa droga Świętej, która od najmłodszych żarliwie pragnęła zjednoczenia z Bogiem, wiedzie przez synergizm różnorodnych form miłości (ἀγάπη, φιλία, φιλανθρωπία φιλοσοφία, στοργή), które dzięki odwołaniu się przez Grzegorza do kategorii ἔρως otrzymują pełen pasji i ekstatyczności wyraz. Makryna obrazuje więc paradygmat filozofa miłości, który, dzięki własnemu doświadczeniu, poucza o wyżynach zażyłości z Bogiem, sama zaś za pomocą modlitwy, kontemplacji i pracy na rzecz bliźnich osiąga szczyty wzniesienia się ku rzeczywistości anielskiej – boskiej ἀπαθέια.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Macrina
dc.subject love
dc.subject virginity
dc.subject agape
dc.subject eros
dc.subject philosophy
dc.subject Makryna
dc.subject miłość
dc.subject dziewictwo
dc.subject filozofia
dc.title Ideał miłości chrześcijańskiej. Sylwetka św. Makryny Młodszej w pismach św. Grzegorza z Nyssy
dc.title.alternative The Ideal of Christian life
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations