Home

Dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Orlikowska, Justyna
dc.date.accessioned 2016-06-21T12:02:31Z
dc.date.available 2016-06-21T12:02:31Z
dc.date.issued 2016-04-19
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 4, pp. 75-95
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2016.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3589
dc.description.abstract This article aims to analyze the educational grants from budget of local government. Author presented procedures about establish private schools and educational institutions and explained selected concepts about units of education. The article presents selected judgment from SN and NSA in disputes about grants for private schools.
dc.description.abstract W artykule zostały poddane analizie zagadnienia prawne dotyczące dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki oświatowe. Autorka przedstawiła procedury zakładania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, przedstawiła konstrukcję dotacji oświatowej, wyjaśniła wybrane pojęcia i zagadnienia dotyczące jednostek oświaty oraz zaprezentowała orzecznictwo w sprawach o dotacje. W artykule zaprezentowano wybrane orzeczenia SN i NSA w sporach o dotacje.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject educational grants from the budget of local government, private schools and educational institutions, jurisdiction in matters of educational grants
dc.subject dotacje oświatowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dc.subject niepubliczne szkoły i placówki oświatowe
dc.subject właściwość sądów w sporach o dotacje oświatowe
dc.title Dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe
dc.title.alternative Local government grants for private schools
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations