Home

Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Od eksperymentu Cranfield do laboratoriów TREC i CLEF. Geneza i metody

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Malak, Piotr
dc.contributor.author Pawłowski, Adam
dc.date.accessioned 2016-06-21T11:57:32Z
dc.date.available 2016-06-21T11:57:32Z
dc.date.issued 2016-04-06
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (15), Vol. 8, pp. 137-156
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2015.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3581
dc.description.abstract We present the genesis and evolution of methods and measures of IR systems evaluation. The design of the Cranfield experiment, a long-term model for evaluation methodology, is described. Evolution of current methodology of IR systems evaluation, developed at the annual TREC (Text REtrieval Conference) is provided, and the most popular and current measures described. The article presents also design of the CLEF (Conference and Labs of the Evaluation Forum) evaluation labs with special attention paid to CHiC (Cultural Heritage in CLEF). We describe the design of Polish Task in CHiClab and discuss conclusions from lab realisation.
dc.description.abstract W niniejszym artykule prezentujemy rozwój metod i miar służących do oceny efektywności systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Zostały w nim opisane założenia eksperymentu Cranfield, jako długoletniego wyznacznika metodologii ewaluacyjnej, oraz zarzuty stawiane organizacji samego eksperymentu. Ważną częścią artykułu jest także opis ewolucji powszechnie dziś stosowanej metodologii ewaluacji systemów informacyjno-wyszukiwawczych, wypracowanej podczas dorocznych konferencji TREC (Text REtrieval Conference), a także omówienie najpowszechniej obecnie stosowanych miar ewaluacyjnych w tym zakresie. Artykuł przedstawia również organizację laboratoriów ewaluacyjnych CLEF (Conference and Labs of the Evaluation Forum) ze szczególnym uwzględnieniem panelu CHiC (Cultural Heritage in CLEF), a na gruncie języka polskiego – Polish Task in CHiC.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject CLEF evaluation lab
dc.subject IR in Polish
dc.subject IR systems evaluation
dc.subject ewaluacja systemów informacyjno-wyszukiwawczych
dc.subject laboratorium ewaluacyjne CLEF
dc.subject wyszukiwanie informacji w języku polskim
dc.title Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Od eksperymentu Cranfield do laboratoriów TREC i CLEF. Geneza i metody
dc.title.alternative Evaluation of IR systems efficiency. From Cranfield to TREC and CLEF labs. Genesis and methods
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations