Home

Anna Dudzińska, Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, ss. 154

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cukras-Stelągowska, Joanna
dc.date.accessioned 2016-06-21T11:48:32Z
dc.date.available 2016-06-21T11:48:32Z
dc.date.issued 2016-04-18
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, Vol. 31, pp. 205-210
dc.identifier.issn 0208-5313
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_PED.2015.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3572
dc.description.abstract Książka zaskakuje pod wieloma względami. Uświadamia czytelnikowi, jak wiele jest żydowskich sprzeczności i dylematów tożsamościowych. Spośród nich bodaj największy to rozdźwięk między tradycją a nowoczesnością, który generuje fundamentalne pytania o to „kto jest Żydem”. Według ortodoksji decyduje o tym fakt posiadania żydowskiej matki (mniej ważne jest natomiast wychowanie w tradycji), dla synagogi reformowanej wystarczy, aby jedno z rodziców miało pochodzenie żydowskie (przy czym istotne jest wychowanie w tradycji żydowskiej), a świeccy Żydzi próbują określić narodowość poprzez przynależność do formacji kulturowej, nie zaś do religijnej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Anna Dudzińska, Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, ss. 154
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations