Home

Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwenstycji na rynku kapitałowym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Fałdziński, Marcin
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 237-246
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.043
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3535
dc.description.abstract The main aim of this paper is presentation and empirical analysis of the new approach which combines volatility models with Peaks over Threshold method. The standard volatility models better estimate medium size values of financial times series. The new approach is based on possibility, that extremes are estimated using POT method, and medium values are estimated using standard volatility models. The contribution of this paper is analysis of the value-atrisk and the expected shortfall for this new approach. Financial risk model evaluation of this risk measures is one of the key part of this paper. Conditional tail estimates are obtained by adjusting the unconditional extreme value theory procedure with the returns filtered by standard volatility models (McNeil, Frey, 2000). Additionally, risk measures estimates obtained from volatility models with application of EVT versus those computed, using standard volatility models for financial time series are compared.
dc.description.abstract Celem artykułu jest prezentacja nowego podejścia mającego na celu połączenie modeli zmienności z metodą Peaks over Threshold (POT), wywodzącą się z teorii wartości ekstremalnych. Podejście to opiera się na możliwości szacowania ekstremów na podstawie metody POT, natomiast wartości średnich na podstawie modeli zmienności. W pracy zastosowano metodę POT dla stóp zwrotu indeksów rynków finansowych przefiltrowanych za pomocą modeli GARCH oraz SV, które porównano z wynikami otrzymanymi tylko za pomocą modeli GARCH i SV.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject extreme value theory
dc.subject Peaks over Threshold
dc.subject value-at-risk
dc.subject expected shortfall
dc.subject teoria wartości ekstremalnych
dc.subject Peaks over Threshold
dc.subject miary ryzyka
dc.title Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwenstycji na rynku kapitałowym
dc.title.alternative EVALUATION OF THE CAPITAL MARKET RISK WITH THE APPLICATION OF MODIFIED POT METHOD WITH VOLATILITY MODELS
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations