Home

Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Chruściński, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 217-225
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.041
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3534
dc.description.abstract In the article an attempt was made to investigate the interaction among the various stock exchanges as well as various currency rates and then to define the direction of information flow between capital and currency markets. Tools used in this study are Multivariate GARCH models. Present work is a continuation of an earlier study of World Stock Exchange classification. These stock exchanges will be further analyzed according to their interaction.
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę zbadania wzajemnych relacji pomiędzy wybranymi indeksami giełdowymi, relacji pomiędzy kursami walut, a następnie określono kierunek przepływu informacji pomiędzy rynkami kapitałowym i walutowym. Do oszacowania współzależności instrumentów inwestycyjnych posłużył wielowymiarowy model klasy GARCH. Praca jest kontynuacją poprzednich badań autora związanych z taksonometryczną klasyfikacją giełd na świecie.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Multivariate GARCH Model
dc.subject independence analysis
dc.subject Stock Exchanges
dc.subject currency
dc.subject wielowymiarowy model GARCH
dc.subject analiza współzależności
dc.subject giełdy papierów wartościowych
dc.subject waluty
dc.title Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH
dc.title.alternative The research of interdependence on capital and currency markets using multivariate GARCH models
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations