Home

Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Müller-Frączek, Iwona
dc.contributor.author Pietrzak, Michał Bernard
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 137-146
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.033
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3530
dc.description.abstract The article presents a comparative analysis of the economic development of the kujawsko-pomorskie province in the years 2003 and2007. Asynthetic measure of the development of communes (‘gmina’) was created for the research purposes. On the basis of the measure the communes were classified and divided into groups of a similar level of development. Additionally, the comparative analysis was broadened by the use of the tools of spatial statistics which enabled to consider the existing spatial relations.
dc.description.abstract W artykule przeprowadzono analizę porównawczą rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 oraz 2007. Dla celów badania utworzony został syntetyczny miernik rozwoju gmin, na podstawie którego dokonano ich uporządkowania oraz podzielono na grupy o podobnym poziomie rozwoju. Analiza porównawcza poszerzona została o wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej, co pozwoliło na uwzględnienie istniejących zależności przestrzennych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject spatial statistics
dc.subject spatial auto-correlation
dc.subject Moran’s global statistics
dc.subject Moran’s local statistics
dc.subject spatial cluster
dc.subject spatial outlier
dc.subject syntetyczny miernik rozwoju
dc.subject globalna statystyka Morana
dc.subject lokalna statystyka Morana
dc.subject klaster przestrzenny
dc.subject outlier przestrzenny
dc.subject statystyka przestrzenna
dc.title Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej
dc.title.alternative Comparative analysis of the economic development of the Kujawsko-Pomorskie province in the years 2003 i 2007 with the use of the tools of spatial statistics
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations