Home

Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Osińska, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 41-50
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3523
dc.description.abstract The purpose of the article is to analyse the Granger causality problem in the long as well as short run. The straightforward relation of the mentioned concept with direct and indirect cause ideas has beaen emphasized. The testing procedure proposed in Dufour et al. (2003) was used to search for causality in the long and short run in the quarterly model of demand for money inPolandin 1997–2007. The model was constructed on the basis of cointegration concept. Causality analysis shows that the empirical model remains in agreement with economic theory.
dc.description.abstract Celem prezentowanego artykułu jest zarysowanie problemu przyczynowości w długim i krótkim okresie, który pozostaje w ścisłym związku z pojęciem przyczyny bezpośredniej i pośredniej, a także zastosowanie procedury testowania przyczynowości zaproponowanej przez Dufour i in. (2003) do zmiennych występujących w kwartalnym modelu popytu na pieniądz dla Polski w latach 1997–2007. Przedstawiony model popytu na pieniądz został zbudowany przy założeniu kointegracji badanych zmiennych. Analiza zależności przyczynowych przeprowadzona na tle modelowanej zależności wskazuje na zgodność modelu empirycznego z teorią ekonomii.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Granger and Hsiao concepts of causality
dc.subject testing for causality in the long and short run
dc.subject money demand model for Poland
dc.subject przyczynowość w sensie Grangera i Hsiao
dc.subject testowanie przyczynowości w długim i krótkim okresie
dc.subject model popytu na pieniądz dla Polski
dc.title Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz
dc.title.alternative Long and short run causality analysis in the money demand model for Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations