Home

Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Müller-Frączek, Iwona
dc.contributor.author Pietrzak, Michał Bernard
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:20Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:20Z
dc.date.issued 2008-08-04
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 38, pp. 229-238
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2008.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3519
dc.description.abstract The aim of this article was the identification of development center in the Kujawsko-Pomorskie region. In this case we conducted the spatial analysis of the community income. Using spatial instruments we detected the existence of spatial autocorrealation and we presented the spatial pattern of income at the Moran’s plot. Next we calculated the local statistics and we indicated the main development center.
dc.description.abstract Celem artykułu było ustalenie kluczowych ośrodków rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach jego realizacji przeprowadzono przestrzenną analizę dochodów własnych gmin. Za pomocą narzędzi statystyki przestrzennej stwierdzono występowanie autokorelacji przestrzennej oraz zaprezentowany został wzorzec przestrzenny kształtowania się dochodów na wykresie Morana. Następnie policzone zostały statystyki lokalne i wyróżniono główne centra rozwoju w regionie.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Moran’s I
dc.subject spatial weight matrix
dc.subject Moran scatler plot
dc.subject hot spot
dc.subject cold spot
dc.subject statystyka Morana
dc.subject macierz sąsiedztwa
dc.subject wykres Morana
dc.subject klaster
dc.title Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
dc.title.alternative The application of spatial statistics’ instruments for the identification of main development center in the Kujawsko-Pomorskie region
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations