Home

Rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania cen paliw i ich wpływ na rozwój transportu drogowego w Polsce w latach 2004–2008

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Łacny, Janusz
dc.contributor.author Osińska, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:20Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:20Z
dc.date.issued 2008-08-04
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 38, pp. 213-228
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2008.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3518
dc.description.abstract International transport of goods by road is one of the most dynamically developing sectors of the econo my in Poland in recent years. However, this process was subjected to permanent economic determinants changes that had significantly affected economic effectiveness of Polish road transport undertakings. The basic reasons for the decrease of their effectiveness lie in significant currency rates changes and permanent transport cost increase resulting from the fuel price changes. The aim of the paper is to determine tendencies in the fuel price changes observed on domestic and international markets in the period between January 2004 and October 2008 as well as to analyse the fiscal conditions in the EU and their infl uence on the cost of performance of road transport undertakings.
dc.description.abstract Międzynarodowy transport drogowy stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów gospodarki w Polsce. Jednak rozwój ten podlegał dużym wahaniom koniunkturalnym, które miały znaczący wpływ na stopniowe obniżanie się efektywności ekonomicznej polskich przedsiębiorstw transportowych. Głównych przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w zmianach kursów walutowych, a także w ciągłym wzroście kosztów funkcjonowania transportu drogowego, m.in. w wyniku wzrostu cen paliw. Celem artykułu jest określenie tendencji zmian cen paliw na rynku krajowym i światowym obserwowanych w okresie od początku stycznia 2004 r. do końca października 2008 r., analiza uwarunkowań fiskalnych w krajach UE, jak również ustalenie ich wpływu na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa transportu drogowego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject road transport
dc.subject fuel prices
dc.subject GARCH
dc.subject error correction model
dc.subject fuel taxes
dc.subject transport drogowy
dc.subject ceny paliw
dc.subject model korekty błędem
dc.title Rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania cen paliw i ich wpływ na rozwój transportu drogowego w Polsce w latach 2004–2008
dc.title.alternative Market and institutional determinants of fuel prices and their influence on the road transport development in Poland in 2004–2008
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations