Home

Poziom, intensywność i źródła innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie sektora MSP województwa warmińsko-mazurskiego)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Popławski, Wojciech
dc.contributor.author Szamrowski, Piotr
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:19Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:19Z
dc.date.issued 2008-08-04
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 38, pp. 105-120
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2008.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3512
dc.description.abstract The article deals with description and analysis of product, technological and organizational innovations. It is an attempt tom identify main sources of innovation processes in SMEs sector. According to fi nal results of the investigation it is necessary to emphasize product innovation domination in food production, wood and metal manufacturing. The main source of innovations is an activity in R+D. The imitation process is also important, but much moore in technological and organizational innovations.
dc.description.abstract Celem artykułu jest prezentacja i analiza wyników badań innowacyjności MSP w województwie warmińsko-mazurskim na celowo dobranej próbie 400 przedsiębiorstw. Uzyskane rezultaty badawcze jednoznacznie wskazują na ciągły wzrost poziomu innowacyjności badanego sektora, przy czym należy podkreślić wyraźną dominację opracowywania i wdrażania innowacji produktowych. Najszybsze tempo wzrostu poziomu innowacyjności charakteryzuje sektor MSP w branży spożywczej, przetwórstwa drewna
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Warmia and Mazury
dc.subject SMEs sector
dc.subject product
dc.subject technological and organizational innovations
dc.subject Market competition
dc.subject competitive advantages
dc.subject województwo warmińsko-mazurskie
dc.subject sektor MSP
dc.subject innowacje produktowe i procesowe
dc.subject konkurencja
dc.subject przewaga konkurencyjna
dc.title Poziom, intensywność i źródła innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie sektora MSP województwa warmińsko-mazurskiego)
dc.title.alternative The level, intensity and innovation sources in SMES sector (the case of Warmia and Mazury)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations