Home

Niedostatki unifikacji administracji ogólnej. Doktryna i praktycy o koniecznych uzupełnieniach rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tarnowska, Anna
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:59:55Z
dc.date.available 2016-06-20T11:59:55Z
dc.date.issued 2016-03-15
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 17, pp. 255-276
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3484
dc.description.abstract In this contribution author would like to recall that although the Presidential Decree on 19 January 1928 about the organization and scope of the local government administration is treated as an unification act abolishing the particularism existing in territories of former Poland`s partitions. However it not finalized successfully the ordering process of the local administration. In the early 30s, the Commission for Improvement of Public Administration submitted numerous legislative projects: some complemented existing legislative shortcomings, but the others also formed a comprehensive alternative regulations or deepened framework of the decree on 1928. Representatives of the doctrine, as well as practitioners who had wished to speak in questionnaire published in „Gazeta Administracji”, emphasized in particular the deficiencies in the executive legislation implementing the regulation. The author indicates the most important resolutions and legislative drafts arising from these environments. For the most part, however, they were never implemented.
dc.description.abstract W niniejszym przyczynku autorka pragnie przypomnieć, że choć rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zgodnie traktowane jest w literaturze jako akt unifikujący istniejące dotychczas na terenach byłych zaborów partykularyzmy, to jednak dekret nie sfinalizował procesu porządkowania spraw administracji w terenie. W latach 30-tych Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej przedłożyła rozliczne projekty ustawodawcze: niektóre uzupełniały istniejące niedostatki legislacyjne, jednak równolegle powstawały także kompleksowe projekty alternatywne czy pogłębiające założenia rozporządzenia z 1928 r. Przedstawiciele doktryny, a także praktycy wypowiadający się w ankietach publikowanych choćby na łamach „Gazety Administracji”, podkreślali w szczególności braki w prawodawstwie wykonawczym do rozporządzenia. Autorka omawia najważniejsze postulaty i kierunki propozycji legislacyjnych, wypływających z tych środowisk; w większości jednak nie doczekały się one realizacji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject local government local administration
dc.subject Commission for Improvement of Public Administration
dc.subject Roman Hauser
dc.subject administracja rządowa w terenie
dc.subject Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej
dc.title Niedostatki unifikacji administracji ogólnej. Doktryna i praktycy o koniecznych uzupełnieniach rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r.
dc.title.alternative Deficiencies of the local government administration unification. Doctrine and practitioners about the necessary complements to the President of the Republic of Poland Decree on 19 January 1928
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations