Home

Stan badań nad historią prawa ubezpieczeń społecznych w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mazurkiewicz, Maciej Jan
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.available 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.issued 2016-03-15
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 17, pp. 145-162
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3480
dc.description.abstract The scientific literature on the social insurance law, especially from historical perspective did not develop in the interwar Poland. Despite the numerous identified issues that seemed to be successfully formulated before the outbreak of the Second World War, Polish researchers generally were not interested in such a narrow specialization. The exception was Konstanty Krzeczkowski, who was aware of the separateness of legal studies on the social insurance history and perform a meagre research project in this regard. Alfred Krieger and Jan Łazowski also evinced understanding of the abovementioned problems. The subject matter of the history of social insurance law was incidentally taken up. The achievements of Polish authors in this field should be assessed as insignificant, and their interest in the subject – superficial.
dc.description.abstract W okresie międzywojennym nie rozwinęła się w Polsce naukowa literatura z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, tym bardziej w ujęciu historyczno- prawnym. Pomimo wyróżnienia licznych wątków możliwych do opracowania przed wybuchem drugiej wojny światowej, polscy badacze prawa na ogół nie byli zainteresowani tak wąską specjalizacją. Wyjątek stanowił Konstanty Krzeczkowski, który uświadamiał sobie odrębność studiów prawniczych nad dziejami ubezpieczeń społecznych i realizował w tym zakresie skromny projekt badawczy. Zrozumienie kwestii przejawiali również Alfred Krieger oraz Jan Łazowski. Tematyka historii prawa ubezpieczeń społecznych podejmowana była incydentalnie. Dorobek polskich autorów w tym zakresie należy ocenić jako nieznaczący, zaś zainteresowanie przedmiotem – powierzchowne.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject the history of research on the social insurance law
dc.subject the Second Polish Republic (1918–1939)
dc.subject historia badań na prawem ubezpieczeń społecznych
dc.subject II Rzeczpospolita (1918–1939)
dc.subject Alfred Krieger (1887–1956)
dc.subject Konstanty Krzeczkowski (1879–1939)
dc.subject Jan Łazowski (1889–1941)
dc.title Stan badań nad historią prawa ubezpieczeń społecznych w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939)
dc.title.alternative The state of research on the history of social insurance law with in the Second Polish Republic (1918–1939)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations