Home

Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Marzec, Tymoteusz
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.available 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.issued 2016-03-15
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 17, pp. 125-144
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3479
dc.description.abstract The article presents what cybernetics deals with, what its main terms are, which research areas it shares with the jurisprudence, how it can be used to solve problems of state and law, and shows limitations of cybernetics arising from the nature of human, society, law and state. The article also provides several examples of use cybernetics in the field of criminal procedure. Throughout the article, there are several references to the achievements of one of the pioneers of cybernetics in Poland, Marian Mazur.
dc.description.abstract W artykule wskazano, czym zajmuje się cybernetyka, jakie są jej podstawowe pojęcia, jakie obszary badawcze dzieli z nauką prawa, w jaki sposób można ją wykorzystać do rozwiązywania problemów państwa i prawa oraz jakie są jej ograniczenia wynikające z natury człowieka, społeczeństwa, prawa i państwa. Przedstawiono także kilka przykładów wykorzystania cybernetyki w dziedzinie procesu karnego. W artykule odwołano się głownie do dorobku, jednego z pionierów cybernetyki w Polsce, Mariana Mazura.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cybernetics
dc.subject system
dc.subject steering
dc.subject theory of law
dc.subject Marian Mazur
dc.subject criminal procedure
dc.subject cybernetyka
dc.subject system
dc.subject sterowanie
dc.subject teoria prawa
dc.subject proces karny
dc.title Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?
dc.title.alternative What can cybernetics give to the jurisprudence and what can’t it give?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations