Home

Ideologia Towarzystwa Fabianów i jej źródła jako istotny element kształtowania się myśli socjaldemokratycznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Baranowska, Marta
dc.date.accessioned 2016-06-17T07:16:14Z
dc.date.available 2016-06-17T07:16:14Z
dc.date.issued 2015-10-02
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 16, pp. 9-28
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3465
dc.description.abstract In the study major attention is given to the intellectual nature of the Fabian Society and its connections with the Labour Party. The Fabian Society was founded in 1884 by a group of middle-class intellectuals. The character of the Society was established under the leadership of such men as Sidney Webb, George Bernard Shaw, and Edward Pease. The initial Marxist influence on the Fabian Society is a reason why the Fabians took up a definitely Socialist standpoint, why they did not content them-selves with a left-wing Radical position. The Fabians desired to educate all classes toward socialism through publications and lectures. The Fabian Society has directed its main efforts to economic, social and political reform. Change was to come about by the “permeation” of existing institutions. The process of permeation meant promoting Fabian ideals through personal influence among members of Parliament and government officials, as well as getting more sympathetic men elected to local government and Parliament. In the early twentieth century, after considerable debate, the Society decided to join the newly formed Labour Party
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza ideologii Towarzystwa Fabianów i jej wpływu na formowanie się Labour Party. Towarzystwo zostało utworzone w 1884 roku przez intelektualistów z klasy średniej. Program był formułowany przede wszystkim przez Sidneya Webba, George’a Bernarda Shawa i E dwarda Pease`a. Analizując liczne źródła ideowe, podkreślić należy znaczenie doktryny marksizmu, ponieważ to on miał decydujące znaczenie dla tożsamości Towarzystwa, które określało się jako socjalistyczne. Działalność fabianów opierała się przede wszystkim na pisaniu pamfletów, esejów i przekonywaniu osób decydujących o polityce o słuszności ich socjalistycznych postulatów, dotyczących sfery politycznej, socjalnej i ekonomicznej. W ten sposób chcieli oni przenikać do rządzących elit politycznych – właśnie przenikanie było ich metodą działania. Na początku XX wieku zdecydowali się na podjęcie próby utworzenia partii politycznej i w 1903 roku przystąpili do formującej się Labour Party, „wyposażając” ją w ideologię.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Fabian Society
dc.subject socialism
dc.subject Labour Party
dc.subject ideology
dc.subject Towarzystwo Fabianów
dc.subject socjalizm
dc.subject ideologia
dc.title Ideologia Towarzystwa Fabianów i jej źródła jako istotny element kształtowania się myśli socjaldemokratycznej
dc.title.alternative The ideology of the Fabian Society and its source as an important element in shaping the thoughts of the Social Democratic
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations