Home

CASUS REELEKCJI PREZYDENTA REPUBLIKI G. NAPOLITANA (2013) I WYBÓR S. MATTARELLI NA TEN URZĄD (2015) – OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNE, UWARUNKOWANIA POLITYCZNE I PROCEDURA WYBORU

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kulikowska, Maria
dc.date.accessioned 2016-06-17T07:16:13Z
dc.date.available 2016-06-17T07:16:13Z
dc.date.issued 2016-01-09
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, pp. 45-68
dc.identifier.issn 2391-7865
dc.identifier.other doi:10.12775/TSP-W.2015.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3456
dc.description.abstract The article has informational purposes and is focused on explaining the procedure of electing the President of the Italian Republic. It also describes the silhouettes of two Italian presidents. The first is Giorgio Napolitano, whose presidency aroused much controversy and is accused of abuse of asserting his prerogatives. The second is Sergio Mattarella – the current president, elected in 2015 after the resignation of Napolitano. His presidency is an example of performance of the functions in apolitical and balanced way. These two very different presidencies are shown on the background of accompanying events in Italian politics, such as changes in the position of prime minister, party crises and major reforms. Article contains also an information about the government of Matteo Renzi – the youngest Italian Prime Minister, who while assuming the office, announced far-reaching changes including tax reform, labor law reform and changes to the constitution.
dc.description.abstract L’articolo ha la funzione divulgativa e ha per oggetto la modalità dell’elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Descrive anche i profili personali di due presidenti italiani. Il primo è Giorgio Napolitano, la cui presidenza ha suscitato molte polemiche in quanto gli è stato da alcuni addebitato di abusare delle sue prerogative. Il secondo è Sergio Mattarella – l’attuale Presidente, eletto nel 2015 dopo le dimissioni di Napolitano. La sua presidenza appare un esempio dell’esercizio delle funzioni presidenziali in modo apolitico ed equilibrato. Queste due presidenze molto diverse sono mostrate sullo sfondo degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita politica italiana in quel periodo, sopratutto i cambiamenti personali a Palazzo Chigi, le riforme importanti e le crisi degli partiti. L’articolo contiene anche una breve analisi del governo di Matteo Renzi – il dei giovane Primo Ministro italiano, che appena assunto l’incario, ha annunciato cambiamenti di vasta portata tra i quali la riforma fiscale, la riforma del diritto del lavoro e la revisione costituzionale.
dc.description.abstract Prezydenci Republiki Włoskiej wypracowali przez lata konkretny model sprawowania urzędu głowy państwa, który opiera się na neutralności, rozwadze, a także jak najmniejszej ingerencji w pracę parlamentu i Rady Ministrów. Prezydentura Giorgio Napolitana pokazała jednak, że można wykorzystać kompetencje głowy państwa w sposób znacznie wzmacniający jej autorytet w systemie organów państwowych. Chociaż w okresie poważnego kryzysu ekonomicznego Włochy potrzebowały doświadczonego mediatora w Pałacu Kwirynalskim, działania Napolitana były często krytykowane ze względu na jego bezkompromisowość. Pomimo to Napolitano jako pierwszy prezydent w historii Włoch został wybrany na urząd głowy państwa ponownie, głównie z uwagi na kryzys wewnątrz parlamentu, który uniemożliwiał kompromis w kwestii wyboru innej osoby na to stanowisko. Jego następca – prof. Sergio Mattarella, jest jednak dowodem na chęć powrotu do tradycyjnego sposobu pełnienia obowiązków głowy państwa, wolnego od kontrowersyjnych działań i stanowczych decyzji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject The Constitution of the Italian Republic
dc.subject The President of the Italian Republic
dc.subject presidential election
dc.subject Renzi Cabinet
dc.subject Costituzione della Repubblica Italiana
dc.subject Presidente della Repubblica Italiana
dc.subject elezioni presidenziali
dc.subject Governo Renzi
dc.subject Prezydent Republiki Włoskiej
dc.subject Sergio Mattarella
dc.subject Giorgio Napolitano
dc.subject głowa państwa
dc.subject Republika Włoska
dc.title CASUS REELEKCJI PREZYDENTA REPUBLIKI G. NAPOLITANA (2013) I WYBÓR S. MATTARELLI NA TEN URZĄD (2015) – OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNE, UWARUNKOWANIA POLITYCZNE I PROCEDURA WYBORU
dc.title.alternative THE CASE OF REELECTION OF PRESIDENT G. NAPOLITANO (2013) AND THE ELECTION OF S. MATTARELLA TO THIS OFFICE (2015) – CIRCUMSTANCES, POLITICAL CONDITIONS AND MODALITIES OF THE ELECTION
dc.title.alternative IL CASO DELLA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA G. NAPOLITANO (2013) E LA SCELTA DI S. MATTARELLA A QUEST’UFFICIO (2015) – CIRCOSTANZE, CONDIZIONI POLITICHE E MODALITÀ DELL’ELEZIONE
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations