Home

Herodes Attyk i Ateńczycy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pawlak, Marcin N.
dc.date.accessioned 2016-06-17T05:57:17Z
dc.date.available 2016-06-17T05:57:17Z
dc.date.issued 2015-12-18
dc.identifier.citation Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, No. 2, Vol. 33, pp. 3-32
dc.identifier.issn 1643-8191
dc.identifier.other doi:10.12775/KLIO.2015.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3429
dc.description.abstract Herodes Atticus (Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes) was a sophist, benefactor, Roman senator and one of the richest men of his time. His behavior often aroused a lot of controversy. He was often in conflict with the Roman officials and even emperors. The aim of this paper is to present complicated relation of Herodes with part of the Athenians. The author tries to explain the reasons for distrust and even dislike of the Athenians to Herodes. The most important part of the paper is an attempt to present the circumstances that led to the famous trial in Sirmium in 174 AD.
dc.description.abstract Herodes Attyk (Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes) był sofistą, dobroczyńcą, rzymskim senatorem i jednym z najbogatszych ludzi swoich czasów. Jego sposób bycia często wzbudzał kontrowersje. Wiadomo, że Herodes wielokrotnie popadał w konflikty z rzymskimi urzędnikami, a nawet władcami. Celem artykułu jest przedstawienie skomplikowanych związków Herodesa z mieszkańcami jego rodzinnych Aten. Autor stara się wyjaśnić przyczyny nieufności, a nawet niechęci części Ateńczyków wobec Herodesa. Najważniejszą częścią artykułu jest próba odtworzenia okoliczności, które doprowadziły do słynnego procesu w Sirmium w 174 roku.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Herodes Atticus
dc.subject Athens in Roman times
dc.subject trial in Sirmium in 174 AD
dc.subject Herodes Attyk
dc.subject Ateny w czasach rzymskich
dc.subject proces w Sirmium w 174 roku
dc.title Herodes Attyk i Ateńczycy
dc.title.alternative Herodes Atticus and the Athenians
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations