Home

Magnetic resonance elastography: a review

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rusak, Grażyna
dc.contributor.author Zawada, Elżbieta
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:25:59Z
dc.date.available 2016-06-14T13:25:59Z
dc.date.issued 2015-11-04
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 29, pp. 27-35
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.025
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3388
dc.description.abstract Magnetic Resonance Elastography (MRE) is a rapidly developing, non-invasive, precise and reproducible imaging technique used for imaging the mechanical properties of tissues and for quantitative evaluation of shear wave propagation in the examined tissues. Magnetic resonance elastography based on three general steps, which can be described as induction of shear wave with a frequency of 50 - 5000 Hz in the tissue, then imaging of propagation of the waves inside the body (organ) using a special phase-contrast MRI technique and after all processing the acquired data in order to generate images which reveal tissue stiffness. MRE enables detection and grading of chronic hepatic fibrosis. It can be used to monitor the response to treatment or to evaluate the progress of the disease. Attempts are made to use elastography in the assessment of different organs such as liver, heart, breast, lungs, kidneys, prostate, brain tissue and spinal cord, cartilages, muscles and bones.
dc.description.abstract Elastografia rezonansu magnetycznego (MRE) jest szybko rozwijającą się, nieinwazyjną, dokładną i odtwarzalną metoda diagnostyczną, wykorzystywaną dla obrazowania własności mechanicznych tkanek oraz dla ilościowej oceny propagacji fal sprężystych w  badanych tkankach. Zasadniczo technika ta składa się z trzech podstawowych kroków. Po pierwsze generowanie w obszarze zainteresowania fal sprężystych o częstotliwości w zakresie 50-5000 Hz. Następnie pozyskiwanie obrazów rezonansu magnetycznego, które przedstawiają rozchodzenie się wyindukowanych fal sprężystych. Ostatecznie przetwarzanie obrazów szerzenia się fal sprężystych na ilościowe mapy sztywności tkanek zwane elastogramami. MRE umożliwia wykrywanie i stopniowanie przewle-kłego włóknienia wątroby. Sekwencja może być wyko-rzystywana dla monitorowani odpowiedzi na leczenie lub dla oceny progresji choroby. Trwają badania naukowe z użyciem elastografii rezo-nansu magnetycznego w ocenie innych organów takich jak serce, piersi, płuca, nerki, prostata, tkanka mózgowa i rdzeń kręgowy, układ mięśniowo-szkieletowy.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject magnetic resonance
dc.subject elastography
dc.subject liver
dc.subject fibrosis and cirrhosis
dc.title Magnetic resonance elastography: a review
dc.title.alternative Elastografia rezonansu magnetycznego: przegląd piśmiennictwa
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations