Home

Urination disorders occurring in the elderly – point of view of a physiotherapist

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Podhorecka, Marta
dc.contributor.author Kędziora-Kornatowska, Kornelia
dc.contributor.author Główczewska, Jadwiga
dc.contributor.author Sielski, Grzegorz
dc.contributor.author Gębka, Dominika
dc.contributor.author Ciesielska, Natalia
dc.contributor.author Łakomski, Mateusz
dc.contributor.author Sucharska-Szymkowiak, Marta
dc.contributor.author Rewers, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.available 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.issued 2015-07-23
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 29, pp. 17-24
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3377
dc.description.abstract International Continence Society defines urinary incontinence as involuntary urine leakage in subjective assessment. It is essential that urinary incontinence is regarded to as a symptom not as a separate disease. Until recently, majority of the elderly society considered disorders connected with urinary continence a taboo topic. Higher awareness level and easier access to knowledge enable even the elderly patients to start therapy in the area of these afflictions more willingly. According to the world standards of urination disorders, in the first stage of treatment noninvasive treatment should be used and when it fails, surgical treatment is to be applied. It is especially crucial in geriatrics patients whose polymorbidity poses contraindications or higher risk to general anesthesia procedures. The following article presents the point of view of a physiotherapist and possibilities of using a wide range of noninvasive methods in the therapy of urination disorders. Classification of urination disorders is presented, as well as possible comorbidities relevant during urological physiotherapy
dc.description.abstract Międzynarodowe towarzystwo Kontynecji definiuje nietrzymanie moczu jako mimowolny wyciek moczu w subiektywnej ocenie. Istotnym jest fakt, że nietrzymanie moczu traktowane jest jako objaw a nie jako osobna jednostka chorobowa. . Zaburzenia związane z trzymaniem moczu były do niedawna uznawane przez większość starszego społeczeństwa jako temat tabu. Większa świadomość oraz łatwiejszy dostęp do wiedzy powodują, że nawet starsi pacjenci chętniej podejmują terapie w zakresie tych dolegliwości. Wg światowych standardów leczenia zaburzeń odda-wania moczu w pierwszym etapie leczenia należy wyko-rzystać leczenie nieinwazyjne, a gdy ono zawiedzie – zasto-sować winno się metody operacyjne. Szczególnie jest to istotne w przypadku pacjentów geriatrycznych, gdzie ze względu na wielochorobowość zabiegi pod narkozą są często objęte przeciwwskazaniem lub zwiększonym ryzykiem. Poniższy artykuł przedstawia punkt widzenia fizjo-terapeuty i możliwości zastosowania szeregu nieinwazyjnych metod terapii zaburzeń oddawania moczu. Ukazuje również klasyfikację zaburzeń związanych z oddawaniem moczu oraz przedstawia możliwe dolegliwości współistniejące istotne podczas pracy fizjoterapeuty urologicznego.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject urinary incontinence
dc.subject urologic physiotherapy
dc.subject pelvic floor therapy
dc.subject geriatrics
dc.subject nietrzymanie moczu
dc.subject fizjoterapia urologiczna
dc.subject terapia dna miednicy
dc.subject geriatria
dc.title Urination disorders occurring in the elderly – point of view of a physiotherapist
dc.title.alternative Zaburzenia oddawania moczu występujące u osób starszych – punkt widzenia fizjoterapeuty
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations