Home

Activation of the elderly with dementia syndrome

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gębka, Dominika
dc.contributor.author Kędziora-Kornatowska, Kornelia
dc.contributor.author Podhorecka, Marta
dc.contributor.author Sielski, Grzegorz
dc.contributor.author Sucharska-Szymkowiak, Marta
dc.contributor.author Beck, Oliwia
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.available 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.issued 2015-07-23
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 29, pp. 5-10
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3375
dc.description.abstract Dementia is a set of symptoms caused by a chronic and progressive brain disease. The disease leads to the disorders of higher brain functions such as memory, orientation, thinking, understanding, counting, ability to learn, language and assessment. Dementia causes decrease in intellectual functions and hinders basic everyday life activities. The most known disease connected with dementia is the Alzheimer’s disease. Its treatment consists of pharmacotherapy and other nonpharmacological methods, which play an important part in the improvement of patient’s functioning. Activation of the elderly person with dementia is not easy and depends greatly on our attitude. The purpose of this article is to present different therapeutic methods activating the patient in a daytime. Apart from physiotherapy, the methods include occupational therapy and memory training.
dc.description.abstract Otępienie jest zespołem objawów spowodowanych chorobą mózgu o  charakterze przewlekłym i postępującym.  W schorzeniu zaburzone zostają wyższe funkcje korowe takie jak pamięć, orientacja, myślenie, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. Otępienie powoduje spadek funkcji intelektualnych oraz utrudnia wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego. Najbardziej znanym schorzeniem otępiennym jest choroba Alzheimera. Leczenie polega na zastosowaniu farmakoterapii oraz metod niefarmakologicznych, które odgrywają ważną rolę w poprawie funkcjonowania. Aktywizacja starszej osoby z otępieniem nie jest łatwa i zależy od naszego podejścia. Celem pracy jest przedstawienie różnych metod terapeutycznych aktywizujących chorego w ciągu dnia. Zaliczamy do nich oprócz fizjoterapii m.in. terapię zajęciową czy trening pamięci
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject dementia
dc.subject nonpharmacological methods
dc.subject activation
dc.subject elderly people
dc.subject otępienie
dc.subject metody niefarmakologiczne
dc.subject aktywizacja
dc.subject osoby starsze
dc.title Activation of the elderly with dementia syndrome
dc.title.alternative Aktywizacja seniora z zespołem otępiennym
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations