Home

Parafia Drużbin. Przynależność administracyjna, terytorium, ludność

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Frątczak, Wojciech
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:02:41Z
dc.date.available 2016-06-14T13:02:41Z
dc.date.issued 2015-10-21
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 1, Vol. 29, pp. 219-242
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2015.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3366
dc.description.abstract Drużbin, now a small parish situated on the edge of the diocese of Włocławek, is not only one of the oldest parishes in the Sieradz Land, but also prides itself on being the birthplace of one of the greatest of his era bishops Jacob Zadzik (1582–1642), Bishop of Chelmno, Cracow, and great Chancellor of the Crown, the founder of the local church. This article describes the development of the territory of the parish and the history of each village in the parish. It also gives the size of the parish and individual towns from 1505 to modern times. It is also important to provide the parish belonging to the administration of church and state over the centuries. The latter information will help further archival research directions.
dc.description.abstract Drużbin, obecnie niewielka parafia położona na krańcu diecezji włocławskiej, jest nie tylko jedną z najstarszych parafii w ziemi sieradzkiej, ale także miejscem urodzenia jednego z najwybitniejszych biskupów swej epoki Jakuba Zadzika (1582–1642), biskupa chełmińskiego, a następnie krakowskiego i wielkiego kanclerza koronnego, fundatora tamtejszego kościoła. Niniejszy artykuł opisuje kształtowanie się terytorium tej parafii oraz dzieje poszczególnych wsi. Podaje także wielkość parafii i poszczególnych miejscowości od 1505 r. do czasów współczesnych. Ważne jest także podanie przynależności parafii do administracji kościelnej i państwowej w ciągu wieków. Te ostatnie informacje ułatwiają kierunki dalszej kwerendy archiwalnej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Drużbin
dc.subject Diocese of Włocławek
dc.subject Archidiocese of Gniezno
dc.subject Diecezja włocławska
dc.subject Archidiecezja gnieźnieńska
dc.title Parafia Drużbin. Przynależność administracyjna, terytorium, ludność
dc.title.alternative Parish of Drużbin. Its Administrative affiliation, territory, and population
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations