Home

Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa – problematyka pozycji i formy prawnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cilak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-14T12:52:48Z
dc.date.available 2016-06-14T12:52:48Z
dc.date.issued 2016-01-25
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 4, Vol. 3, pp. 63-76
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2015.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3355
dc.description.abstract Instytuty badawcze są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, powoływanymi w celu prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na gospodarcze zastosowanie. W obecnym stanie prawnym są podmiotami pozostającymi poza sektorem finansów publicznych. Stan ten może budzić wątpliwości. W artykule poddano analizie status prawny instytutów badawczych i charakter prowadzonej przez nie działalności.
dc.description.abstract The research institutes are state-owned legal persons, created to conduct research focused on the economic use. They aren’t in public finance sector now. This might raise doubts. The article analyzes the legal status of research institutes and the character of their activities.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject instytut badawczy
dc.subject sektor finansów publicznych
dc.subject the research institute
dc.subject public finance sector
dc.title Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa – problematyka pozycji i formy prawnej
dc.title.alternative The research institutes as a form of scientific and economic State activity – the problem of their position and legal form
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations