Home

Instytucje finansowo-prawne w ustawie Prawo wodne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Borodo, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-06-14T12:52:48Z
dc.date.available 2016-06-14T12:52:48Z
dc.date.issued 2016-01-25
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 4, Vol. 3, pp. 11-26
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2015.025
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3354
dc.description.abstract Niektóre opłaty, składki i dopłaty publiczne związane są z przymusowym uczestnictwem w kosztach urządzeń inwestycyjnych (np. drogowych, wodnych) ze strony zainteresowanych użytkowników tych urządzeń. W ramach przepisów Prawa wodnego przewidziane są różnorodne należności i rozwiązania finansowe o charakterze publicznoprawnym. W ustawie tej wprowadzona jest opłata melioracyjna i opłata inwestycyjna, które dotyczą zwrotu części kosztów dokonanych ze środków publicznych. Ponadto występują składki i inne świadczenia na rzecz spółek wodnych, które – w niektórych sytuacjach – mogą być kształtowane w drodze decyzji administracyjnej. W regulacjach Prawa wodnego określone są też konstrukcje finansowe dotyczące podziału kosztów (w drodze decyzji administracyjnych), stosowania dotacji podmiotowych i dotacji celowych, ustalania i rozdziału wydatków budżetowych.
dc.description.abstract Some fees and payments are connected with obligatory participation in the cost of public projects and public investment. In the framework of the Water Law Act there are diverse public payments and fees. In this law there is the drainage fee and the investment fee. There are also contributions and other payments to the water companies. In the regulations of the Water Law Act there are also legal financial solutions for sharing the public costs, the use of budget subsidies, fixing and allocation of public expenditure.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject prawo wodne
dc.subject należności publicznoprawne
dc.subject koszty urządzeń publicznych
dc.subject the Water Law Act
dc.subject the financial payments in the Water Law Act regulations
dc.subject the costs of public investment
dc.title Instytucje finansowo-prawne w ustawie Prawo wodne
dc.title.alternative Legal financial institutions in the Water Law Act
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations