Home

Inspiracje. Historyzujące i artystyczne oprawy kodeksów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pronobis-Gajdzis, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-08T11:47:31Z
dc.date.available 2016-06-08T11:47:31Z
dc.date.issued 2015-09-04
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (14), Vol. 8, pp. 182-191
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2015.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3340
dc.description.abstract Wystawa „Inspiracje” prezentująca prace z zakresu introligatorstwa studentów Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu i Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki ASP w Warszawiepo raz pierwszyzostała zaprezentowana w Toruniu  23 – 24 października2014 r., jako impreza towarzysząca targom konserwatorskim „Konserwacje” i konferencji naukowej „Wczoraj i dziś konserwacji – restauracji zabytkowych kodeksów”. Na wystawie pokazywane są historyzujące oprawy książek wykonane przez studentów warszawskiej ASP oraz oprawy artystyczne wykonane przez studentów uczelni toruńskiej. Prezentowane artefakty to efekt działań studentów w obu pracowniach, których celem zasadniczym jest wprowadzenie przyszłych konserwatorów-restauratorów w świat dawnej książki i jej oprawy poprzez praktyczne realizacje wykonane zgodnie z historycznymi technikami introligatorskimi. Ponadto, co owe artefakty dobitnie pokazują, pracownie dają możliwość zrealizowania talentu artystycznego tkwiącego w młodych adeptach zawodu konserwatora-restauratora dziedzictwa kultury.
dc.description.abstract Exhibition “Inspirations”, presenting bookbinding works made by the students of the Department of Paper and Leather Conservation of Nicolaus Copernicus University in Toruń and the Department of Conservation and Restoration of Old Prints and Graphics of the Academy of Fine Arts in Warsaw, was first introduced in Toruń on 23 – 24 October 2014, as an attraction accompanying the “Conservations” fairs and the scientific conference “Then and now in conservation-restoration of historic codices”. The exhibition shows historicized book bindings made by the students of Warsaw’s Academy of Fine Arts and artistic bindings made by the students of the university in Toruń. Presented objects are the effect of the work of students from both ateliers, the purpose of which is to introduce the future conservators-restorers to the world of the old book and its binding through practical realisations, carried out in accordance with the historic bookbinding techniques. Moreover, what is clearly shown by the mentioned objects, the ateliers allow to realise the artistic talents of young apprentices to the cultural heritage conservator-restorer profession.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject historyzująca oprawa książki
dc.subject artystyczna oprawa książki
dc.subject introligatorstwo artystyczne
dc.subject inspiracje
dc.subject oprawa mnisza
dc.subject oprawa sakwowa
dc.subject oprawa kopertowa
dc.subject historicized book binding
dc.subject artistic book binding
dc.subject artistic bookbinding
dc.subject inspirations
dc.subject monastic binding
dc.subject girdle binding
dc.subject envelope-flap binding
dc.title Inspiracje. Historyzujące i artystyczne oprawy kodeksów
dc.title.alternative Inspirations – historicized and artistic bindings of codices
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations