Home

Plany edukacyjne młodzieży z Grudziądza i okolic. Raport z badań

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dejna, Dagna
dc.contributor.author Nalaskowski, Filip
dc.date.accessioned 2016-06-08T07:09:44Z
dc.date.available 2016-06-08T07:09:44Z
dc.date.issued 2015-10-12
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 20, Vol. 1, pp. 43-72
dc.identifier.issn 2392-1544
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2015.035
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3329
dc.description.abstract Tekst jest raportem z badań mających na celu diagnozę uwarunkowań powstania filii dużej i znaczącej uczelni wyższej w Grudziądzu. Inicjatorem i realizatorem przedsięwzięcia był sześcioosobowy Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji [ACCEPT] działający przy Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przeprowadzone badanie stanowi istotny wkład w zakresie wiedzy o aktualnej kondycji i edukacyjnym potencjale Grudziądza. Celem badań była charakterystyka uczniów klas maturalnych oraz planów edukacyjnych młodzieży Grudziądza i okolic, ze szczególnym skoncentrowaniem na planach wobec studiów wyższych. Podstawę do rozstrzygnięć stanowi analiza rynku edukacyjnego w obszarze funkcjonujących na badanym terenie szkół średnich i nielicznych uczelni wyższych. Dane empiryczne pozwoliły określić plany edukacyjne badanych oraz wskazać czynniki je determinujące. Oszacowano potencjał dla edukacji wyższej w badanym terenie. Określono preferencje młodych ludzi co do wyboru kierunku studiów i przyszłej uczelni wyższej, a także uzasadnienia dla składanych deklaracji w odniesieniu do chęci podjęcia przez badanych studiów II-go stopnia. Diagnozą objęto młodzież klas maturalnych i przedmaturalnych wszystkich szkół średnich w Grudziądzu, Świeciu, Nowem i Łasinie. W sumie szkół tych (licea ogólnokształcące i technika) było 18. Przebadano w nich łącznie 2016 uczniów. Sformułowane wnioski i konkluzje zawierają szczegółowe informacje dotyczące planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i okolic, motywów ich decyzji oraz preferencji.
dc.description.abstract The article constitutes a research report aimed at determining the circumstances of creating a major university branch in the Grudziądz. The source of initiative and main handler of the project was a 6-person ACCEPT research team from the Faculty of Educational Sciences at Nicolaus Copernicus University. The study findings complete the state of the art regarding the condition and the potential of higher education in Grudziadz. The aim of study was to characterise high school senior class students from Grudziądz and its region and their educational plans, focusing on higher education plans. The core element of the study an analysis of secondary school and university market in the region in question. Empirical data allowed for determining educational plans of the participants and indicating the critical factors influencing their decisions. The potential for higher education in the region has been evaluated. Young people’s preferences regarding the university type and the major have been determined, and their willingness to continue education in second-cycle studies has been studied. The research was conducted among senior class students in all types of secondary schools in Grudziądz, Świecie, Nowe and Łasin. The total number of participants was 2016, and the number of schools was 18.Results and conclusions include a detailed set of data regarding educational plans, reasons for such decisions and preferences of teenagers from Grudziądz and region.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject młodzież
dc.subject plany edukacyjne
dc.subject diagnoza
dc.subject uczelnia wyższa
dc.subject plany wobec studiów wyższych
dc.subject teenagers
dc.subject educational plans
dc.subject diagnosis
dc.subject higher education
dc.subject higher education plans
dc.title Plany edukacyjne młodzieży z Grudziądza i okolic. Raport z badań
dc.title.alternative Educational Plans of Teenagers from Grudziądz and Its Region. A Research Report
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations