Home

Ocena dokładności obliczania średnich dobowych prędkości wiatru na Kaffiøyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2010

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Araźny, Andrzej
dc.contributor.author Przybylak, Rajmund
dc.contributor.author Kejna, Marek
dc.contributor.author Maszewski, Rafał
dc.date.accessioned 2016-06-08T06:58:31Z
dc.date.available 2016-06-08T06:58:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Geofizyczny, Rocznik LVII, Zeszyt 1, s. 49-58
dc.identifier.issn 0033-2135
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3324
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest porównanie średniej dobowej prędkości wiatru zmierzonej różnymi przyrządami oraz obliczonej różnymi metodami w sezonie letnim w warunkach klimatu polarnego. Materiał źródłowy stanowiły wyniki pomiarów prędkości wiatru na Kaffiøyrze (Ziemia Oskara II) na Spitsbergenie wykonywanych w sezonach letnich (od 21 lipca do 31 sierpnia) w latach 2005-2010. Pomiary prędkości wiatru prowadzono za pomocą automatycznej stacji meteorologicznej firmy Davis oraz anemometrem ręcznym Windmaster II. Pomiary automatyczną stacją meteorologiczną dokonywane były z krokiem czasowym co 10 minut (144 razy na dobę), natomiast anemometrem Windmaster II 4 razy na dobę (00, 06, 12, 18 UTC, tj. 01, 07, 13, 19 LMT). W opracowaniu oceniono dokładność obliczania wartości średniej dobowej prędkości wiatru z 3, 4, 8, 24, 48 i 144 terminów w ciągu doby. Przeprowadzona analiza dowodzi, że obliczanie średniej dobowej prędkości wiatru z 8, 24, 48 i 144 terminów w ciągu doby (wg danych z automatycznej stacji meteorologicznej) można porównywać bez szkody dla wartości średniej. W opracowaniu wykazano m.in., że przeciętny błąd estymacji średniej dobowej obliczonej z 48, 24 i 8 terminów w porównaniu do średniej liczonej ze 144 pomiarów jest równy 0,00 m/s. Pomiary anemometrem Windmaster II w stosunku do pomiarów automatycznych dają natomiast wyniki zawyżone (średnio o ok. 0,4 m/s).
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject metodyka
dc.subject średnia dobowa
dc.subject prędkość wiatru
dc.subject Spitsbergen
dc.title Ocena dokładności obliczania średnich dobowych prędkości wiatru na Kaffiøyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2010
dc.title.alternative Assessment of the accuracy of calculation of mean daily wind speed in Kaffiøyra (NW Spitsbergen) in the summer seasons of 2005-2010
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations