Home

Potencjał argumentacyjny jako kryterium typologii argumentacji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Perlikowski, Łukasz
dc.date.accessioned 2016-05-16T06:29:47Z
dc.date.available 2016-05-16T06:29:47Z
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.citation Dialogi Polityczne, No. 16, pp. 57-78
dc.identifier.issn 1730-8003
dc.identifier.other doi:10.12775/DP.2014.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3242
dc.description.abstract Artykuł ma na celu przedstawienie początkowego etapu projektu z zakresu teorii argumentacji i filozofii polityki. Projekt dotyczy badania różnych typów racjonalności w kontekście argumentacji. Tłem rozważań jest problem niewspółmierności dyskursów i niekompatybilności typów racjonalności w sporach politycznych i światopoglądowych. Pierwszy krok analizy to ustanowienie kategorii potencjału argumentacyjnego jako kryterium typologii argumentacji, co pozwoli zbudować mapę argumentacji, która stanowić będzie punkt wyjściowy rozważań. Oprócz wykazania niewspółmierności dyskursów konkluzją wywodu jest dowiedzenie lokalnego charakteru racjonalności.
dc.description.abstract The main purpose of this article is presentation the initial phase of the project in the field of argumentation theory and political philosophy. Project concerns studies of different types of rationality in the context of the argumentation. Background consideration is the problem of incommensurability and incompability types of rationality in political and ideological disputes. The first step is the establishment of a category of argumentative potential as a criterion for the typology of argument, which will build a map of argumentation, which will provide a starting point for a discussion. Apart from demonstrating the disproportion of discourses, the conclusion of the argument is to prove the local character of rationality.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Potencjał argumentacyjny jako kryterium typologii argumentacji
dc.title.alternative The Argumentative Potential as a Criterion of the Typology of Argumentation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations