Home

Kult ciała a starość. Refleksje psychologiczne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska, Lidia Anna
dc.date.accessioned 2016-05-13T07:38:48Z
dc.date.available 2016-05-13T07:38:48Z
dc.date.issued 2015-07-17
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 21, pp. 259-270
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2014.019
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3229
dc.description.abstract In modern society body plays significant role, thus becoming a great value. As young and healthy body is promoted, the majority of research explorations focuses on young people. However, due to ageing societies, more and more researchers investigate the problem of experiencing one’s body by middle-aged and elderly people. The main aim of this paper is to analyse the research on body in a group of elderly people. Also, the article attempts to answer the question as to what extent the cult of body can refer to this group. The results of research are often contradictory and it is difficult to clearly indicate how satisfaction with body changes across the life span and to what extent health and fitness become more important than looking attractive in elderly people.
dc.description.abstract Ciało we współczesnym społeczeństwie pełni rolę swoistej waluty, stając się cenionym dobrem. Promowane jest ciało młode – sprawne i zdrowe, stąd większość poszukiwań badawczych dotyczy młodych osób. Z uwagi jednak na starzenie się społeczeństw coraz więcej badaczy podejmuje problem doświadczania własnej cielesności w grupie osób w średnim i starszym wieku. Celem artykułu jest analiza badań poświęconych cielesności w grupie osób starszych i próba odpowiedzi na pytanie, na ile kult ciała dotyczy także tej grupy. Wyniki doniesień są często sprzeczne i trudno jednoznacznie wskazać, na ile zadowolenie z ciała zmienia się na przestrzeni życia, a także na ile zdrowie i sprawność fizyczna stają się ważniejsze niż atrakcyjny wygląd u osób starszych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject the image of body
dc.subject ageing
dc.subject obraz ciała
dc.subject starzenie się
dc.title Kult ciała a starość. Refleksje psychologiczne
dc.title.alternative The cult of the body and old age. Psychological reflections
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations