Home

Motywacja do pracy wolontariuszy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piechota, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:19:24Z
dc.date.available 2016-05-12T10:19:24Z
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 2, Vol. 41, pp. 83-96
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.019
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3154
dc.description.abstract This article will present the issues of motivation to volunteer work based on the results of a survey of members of non-governmental organization in April 2014. The publication will be explained the concept of volunteering. Also discussed will be issues of motivation to work in the theoretical aspects and its references to volunteering. It will show the results of the published reports on volunteering and social activities.
dc.description.abstract W artykule poruszone zostały zagadnienia motywacji do pracy wolontariuszy w aspekcie teorii i praktyki zarządzania. Wyjaśnione zostało pojęcie wolontariatu oraz scharakteryzowana została sylwetka wolontariusza. Zaprezentowane zostały także wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku na członkach organizacji pozarządowej, jaką jest stowarzyszenie, a którzy działają jako wolontariusze.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject motivation
dc.subject motivating
dc.subject volunteering
dc.subject volunteer
dc.subject non-governmental organizations
dc.subject motywacja
dc.subject motywowanie
dc.subject wolontariat
dc.subject wolontariusz
dc.subject organizacje pozarządowe
dc.title Motywacja do pracy wolontariuszy
dc.title.alternative Motivation to volunteer work
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations