Home

Zasoby niematerialne w potencjale konkurencyjnym tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grego-Planer, Dorota
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:19:24Z
dc.date.available 2016-05-12T10:19:24Z
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 2, Vol. 41, pp. 73-81
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.018
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3153
dc.description.abstract The gradually increasing competition rivalry between firms takes place on those resources that are unique, rare, inaccessible to others. It is they who are the source of sustainable competitive advantage. Therefore increasing importance of intangible assets, hiding in people, ideas, know-how, reputation, relationships and systems. This article presents a fragment of the author's research results over the hidden champions of the Polish economy. The aim of the publication is to show that these European or even world leaders build their competitive potential just based on intangible resources
dc.description.abstract W sukcesywnie nasilającej się konkurencji rywalizacja między przedsiębiorstwami toczy się o te zasoby, które są unikalnymi, rzadkimi, niedostępnymi dla innych. To właśnie one stanowią źródło ich trwałej przewagi konkurencyjnej. Wzrasta zatem znaczenie wartości niematerialnych, kryjących się w ludziach, pomysłach, know-how, reputacji, relacjach czy systemach. W niniejszym artykule zaprezentowano fragment wyników badań autorki nad tajemniczymi mistrzami polskiej gospodarki. Celem publikacji jest pokazanie, że ci europejscy lub też nawet światowi liderzy budują swój potencjał konkurencyjny właśnie w oparciu o zasoby niematerialne. 
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject polish hidden champions
dc.subject intangible resources
dc.subject competitive potencial
dc.subject polscy tajemniczy mistrzowie
dc.subject zasoby niematerialne
dc.subject potencjał konkurencyjny
dc.title Zasoby niematerialne w potencjale konkurencyjnym tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki
dc.title.alternative Intangible resources in the competitive potential of hidden champions of polish economy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations