Home

Instrumenty promocji imprez biegowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dzięgiel, Andżelika
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:19:24Z
dc.date.available 2016-05-12T10:19:24Z
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 2, Vol. 41, pp. 33-49
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3151
dc.description.abstract Since 2013, jogging has become the most popular physical activity among Poles. The discipline of sport is done by about 36% of the population which has influenced both the increasing number of people taking part in the running events and strong competition among the organizers of the events. Thus, promotion is the most important part of marketing strategies used during sporting events. Presently Internet is by far the most valuable source of information about different events. The study presents a comprehensive analysis of promotion-mix tools used during some running events in Poland, as well as specifies the instruments which were selected by Torun organizers in 2012.
dc.description.abstract Od 2013 roku jogging stał się najbardziej popularną aktywnością fizyczną wśród Polaków. Ta dyscyplina sportu jest uprawiana przez 36% społeczności, co wpłynęło zarówno na wzrastającą liczbę osób biorących udział w imprezach biegowych oraz zjawisko silnej konkurencji wśród organizatorów wydarzeń. Stąd działania promocyjne to najważniejszy element strategii marketingowych stosowany podczas organizacji przedsięwzięć sportowych. Aktualnie Internet stanowi najcenniejsze źródło informacji o różnych imprezach. W niniejszej pracy przedstawiono kompleksową analizę narzędzi promotion-mix stosowanych podczas realizacji imprez biegowych w Polsce wraz z wyszczególnieniem instrumentów zastosowanych przez toruńskich organizatorów w 2012 roku.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject running events
dc.subject marketing-mix
dc.subject promotion
dc.subject promotion-mix
dc.subject imprezy biegowe
dc.subject promocja
dc.subject Toruń
dc.title Instrumenty promocji imprez biegowych
dc.title.alternative Instruments of promotion of the running events
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations