Home

Europejskie standardy ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie (VOD)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Siwicki, Maciej
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:06:41Z
dc.date.available 2016-05-12T10:06:41Z
dc.date.issued 2015-06-25
dc.identifier.citation Nowe Media. Czasopismo Naukowe, Vol. 5, pp. 35-55
dc.identifier.issn 2082-4351
dc.identifier.other doi:10.12775/NM.2014.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3139
dc.description.abstract This study was devoted to The dogmatic analysis of legal provisions adopted In Directive 2010/13/EU of The European Parliament and of The Council of 10 March 2010 on The coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action In Member States concerning The provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) and In Polish law. Due to The progressive political and economic integration of Europe, this study presents also selected solutions adopted In foreign countries such as France, The Netherlands, Germany, Slovakia and The United Kingdom that seem interesting and worth promoting.
dc.description.abstract Niniejsze opracowanie poświęcone zostało analizie dogmatycznej przepisów prawnych przyjętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych1) oraz ocenie w tym zakresie polskiego ustawodawstwa. Ze względu na ogólnie postępującą integrację polityczną i gospodarczą Europy niniejsze opracowanie przedstawia również wybrane rozwiązania zagraniczne przyjęte w takich państwach, jak: Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja oraz Wielka Brytania, które wydają się warte uwagi i upowszechniania.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject audiovisual media services
dc.subject VOD
dc.subject European Law
dc.subject comparative law
dc.subject audiowizualne usługi medialne
dc.subject prawo europejskie
dc.subject aspekty prawnoporównawcze
dc.title Europejskie standardy ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie (VOD)
dc.title.alternative European standards of minors protection In audiovisual media services on demand. Selected legal aspects
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations