Home

Niepełnosprawnosc w rodzinie jako wartosc dodana. Miedzynarodowe andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Borowska-Beszta, Beata
dc.contributor.author Bartnikowska, Urszula
dc.contributor.author Stochmiałek, Jerzy
dc.date.accessioned 2016-05-11T09:32:18Z
dc.date.available 2016-05-11T09:32:18Z
dc.date.issued 2016-05-11
dc.identifier.issn 1642-1981
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3123
dc.description.abstract Treści zawarte w artykule dotyczą fenomenu niepełnosprawności w rodzinach generacyjnych, w których rodzice oraz członkowie rodzin podjęli zadanie wychowania i wieloletniego prowadzenia ku i przez dorosłość dzieci z niepełnosprawnością. Tekst składa się z części wprowadzającej w problematykę sytuacji rodzin generacyjnych jako środowisk opieki i wsparcia. Kolejno zostaje zarysowana problematyka stresu w rodzinach oraz przegląd wybranych badan światowych z udziałem członków systemu rodzinnego, czyli rodziców i rodzeństwa. Wskazane problemy są analizowane na tle procesu adaptacji, budowy więzi oraz udziału we wsparciu całożyciowym osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju (developmental disabilities) lub zaburzeniami psychicznymi (mental disorders)1.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries XVI;1
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject niepełnosprawność
dc.subject dorosłość
dc.subject badania andragogiczne
dc.title Niepełnosprawnosc w rodzinie jako wartosc dodana. Miedzynarodowe andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations