Home

Profil działania oraz resocjalizacja i terapia kobiet seksualnie wykorzystujących dzieci.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalczyk, Małgorzata Henryka
dc.date.accessioned 2016-04-25T07:28:21Z
dc.date.available 2016-04-25T07:28:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przestępstwa Seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne
dc.identifier.isbn 978-83-7930-912-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3117
dc.description.abstract Przemoc seksualna wobec dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym zarówno jeśli chodzi o genezę, osobę sprawcy, i konsekwencje wiktymizacyjne zarówno bliskie i odległe. W literaturze dominuje jednak jednowymiarowe postrzeganie tego problemu w kontekście diady ofiara- dziecko, sprawca- mężczyzna. Seksualne wykorzystywanie dzieci, zwłaszcza w okresie pre-pubertalnym, przez kobiety wykracza zarówno poza doświadczenia naukowe jak społeczną percepcję zjawiska. Cel i metoda. Celem opracowania jest przybliżenie problematyki seksualnego wykorzystywania dzieci z perspektywy dokonujących tych czynów kobiet jak też i wskazanie na możliwości podjęcia oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec tej grupy sprawczyń. Takie ujęcie problemu wymaga odniesienia się do czynników powiązanych z profilem osobowościowym jak i specyfiką motywacji oraz działania sprawczyń. Można sądzić, że w odniesieniu do kobiet znaczącą rolę odgrywać mogą inne czynniki lub ich konfiguracje aniżeli w przypadku mężczyzn. Z uwagi na teoretyczny charakter opracowania posłużono się metodą analizy źródeł wtórnych. W opracowaniu poza omówieniem specyfiki profilu osobowościowego przedstawiono zróżnicowane typologie sprawczyń wykorzystywania seksualnego charakteryzujące motywy, wybór ofiary i sposób działania sprawczyń. Ostatnia część opracowania zawiera wskazania dotyczące możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Diffin SA
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject przestępstwa seksualne
dc.subject typologia sprawczyń
dc.subject resocjalizacja
dc.subject terapia sprawczyń
dc.title Profil działania oraz resocjalizacja i terapia kobiet seksualnie wykorzystujących dzieci.
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations