Home

Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Balcerzak, Michał
dc.contributor.author Kapelańska-Pręgowska, Julia
dc.date.accessioned 2016-04-13T11:44:14Z
dc.date.available 2016-04-13T11:44:14Z
dc.date.issued 2016-04-13
dc.identifier.isbn 978-83-933493-3-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3112
dc.description.abstract Opracowania zawarte w niniejszym zbiorze zostały przygotowane przez uczestników VII Kolokwium naukowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, które odbyło się w dniach 4–5 grudnia 2014 r. i zostało zorganizowane przez Katedrę Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UMK, we współpracy z Katedrą Ochrony Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Tematyka VII Kolokwium nawiązywała do odpowiedzialności międzynarodowej z tytułu naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Intencją organizatorów było zachęcenie uczestników do naukowej refleksji nie tylko nad odpowiedzialnością międzynarodowoprawną państw, lecz także organizacji międzynarodowych i innych podmiotów. Zamiar ten w dużej mierze się powiódł.
dc.description.sponsorship Przygotowanie do druku niniejszej publikacji było możliwe dzięki wsparciu Naczelnej Rady Adwokackiej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Europejski Trybunał Praw Człowieka
dc.subject Europejski Komitet Praw Socjalnych
dc.subject Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
dc.subject więzienia CIA
dc.subject Międzynarodowej konwencji o ochronie wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem
dc.subject komitety traktatowe ONZ
dc.subject akt międzynarodowo bezprawny
dc.subject przypisanie odpowiedzialności
dc.subject Konwencja o Prawach Dziecka
dc.subject Artykuły Komisji Prawa Międzynarodowego o odpowiedzialności państw za czyny międzynarodowo bezprawne
dc.subject prawa mniejszości narodowych
dc.subject równoległe przypisanie czynu
dc.subject immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowych
dc.subject akcesja UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
dc.subject zbrodnia agresji
dc.subject zbrodnie przeciwko ludzkości
dc.subject operacje wojskowe autoryzowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ
dc.subject Unia Europejska
dc.title Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations