Home

Tourism in the period of transition. Cultural and educational implications

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Malinowski, Jan Adam
dc.date.accessioned 2016-04-07T10:46:38Z
dc.date.available 2016-04-07T10:46:38Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.citation Culture and Education 1992-1993, pp. 57-64
dc.identifier.issn 1230-266X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3110
dc.description.abstract This paper was supposed to show tourism and sightseeing ‘survived’ the great political changes in Poland and other countries of the former socialist block. I intended to describe those components of tourism which have been most affected, and those which have been left ‘untouched’. The recent changes in tourism are of both a qualitative nature and have both favourable and unfavourable consequences. One of them is the dilemma of choice between ‘massive tourism” and sightseeing...
dc.description.abstract Z przedstawionych w artykule rozważań wyłania się obraz przeobrażeń zachodzących w turystyce – zwłaszcza zagranicznej – i krajoznawstwie pod wpływem gwałtownego przełomu politycznego, społecznego i gospodarczego mającego miejsce w Polsce, a także w innych krajach byłego bloku wschodniego. Te dwa, jakże stabilne do niedawna zjawiska poddane zostały – biegiem zdarzeń krajowych, jak i globalnych – swoistej próbie. Wykazuje ona w jakim stopniu, bez względu na wewnętrzne oraz zewnętrzne uwarunkowania, turystyka i krajoznawstwo pozostają przy swoich klasycznych założeniach, a w jakim ulegają przeobrażeniom pod wpływem aktualnych wydarzeń. Nawet dla przypadkowego obserwatora dostrzegalne są zmiany zachodzące w obrębie turystyki i krajoznawstwa. Niewątpliwie mają one zarówno, ilościowy jak i jakościowy charakter. Ich następstwa są tak pozytywne, jak i negatywne. Te drugie w większym stopniu dotknęły turystykę niż krajoznawstwo. Ale i przed krajoznawstwem stoją niebezpieczeństwa, spośród których tylko nieliczne zostały zasygnalizowane w niniejszym opracowaniu. Wreszcie z jeszcze większą ostrością ujawnia się prawie już odwieczny dylemat: turystyka masowa czy krajoznawstwo? Pojawiają się również szanse większego niż dotychczas wykorzystania turystyki i krajoznawstwa w szeroko pojętej edukacji, jak też i w edukacji kulturowej (pełna wersja artykułu w języku polskim dostępna w Repozytorium UMK).
dc.description.sponsorship Nicolaus Copernicus University in Toruń
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject tourism
dc.subject sightseeing
dc.subject education
dc.subject political transformation
dc.subject socialization
dc.subject cultural identity
dc.subject functions tourism
dc.title Tourism in the period of transition. Cultural and educational implications
dc.title.alternative Tourism in the period of transition. Cultural and educational implications
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations