Home

Typy przełączania kodów w społeczności polskich emigrantów na Syberii – mieszkańców wsi Wierszyna koło Irkucka

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.date.accessioned 2016-04-02T12:56:38Z
dc.date.available 2016-04-02T12:56:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation M. Głuszkowski 2015,Typy przełączania kodów w społeczności polskich emigrantów na Syberii - mieszkańców wsi Wierszyna koło Irkucka, w: Bronisław Kodzis, Maria Giej (red.), Słowianie na emigracji. Literatura-kultura-język, Opole-Racibórz: Uniwersytet Opolski, PWSZ w Raciborzu, s. 551-560
dc.identifier.isbn 978-83-60730-86-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3109
dc.description.abstract Wieś Wierszyna w pobliżu Irkucka zostałą założona przez polskich dobrowolnych osadników na początku XX w. Przybysze z różnych regionów Małopolski przynieśli ze sobą polską kulturę, religię rzymsko-katolicką, a także mieszankę gwar małpolskich, która do dziś przetrwała w obcym otoczeniu. Ich polszczyzna zmieniała się pod wpływem języka rosyjskiego i obecnie w ich gwarze jest wiele zapożyczeń i kalk. Szczególnym zjawiskiem, jakie można zaobserwować w mowie wierszynian, jest przełączanie kodów. W zgromadzonym materiale wyróżnione zostały trzy typy przełączania i mieszania kodów: wtrącenia, alternacja i kongruentna leksykalizacja. Autor przedstawia ich przykłady oraz próbuje scharakteryzować przełączanie kodów jako zjawisko lingwistyczne i społeczne.
dc.description.abstract Vershina is a village near Irkutsk (Siberia) founded by voluntary Polish settlers in the beginning of the 20th century. People coming from various parts of Little Poland brought with them Polish culture, Roman-Catholic religion and a mixture of Polish dialects which they preserved until now in foreign surroundings. However, their Polish dialect has been evolving under the influence of the Russian language and nowadays there are many borrowings and loan translations (calques) in it. The other phenomenon observed in the speech of the descendants of Polish settlers in Siberia is code-switching. There are three main types of code-switching and code-mixing in the collected material: insertion, alternation and congruent lexicalization. The author names examples of each of the types and tries to give characteristics of the code-switching as a linguistic and social phenomenon.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Opolski, PWSZ w Raciborzu
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Polacy na Syberii
dc.subject Poles in Siberia
dc.subject bilingualism
dc.subject dwujęzyczność
dc.subject code-switching
dc.subject code-mixing
dc.subject diglossia
dc.subject dyglosja
dc.subject language island
dc.subject minority
dc.subject wyspa językowa
dc.subject mniejszość
dc.title Typy przełączania kodów w społeczności polskich emigrantów na Syberii – mieszkańców wsi Wierszyna koło Irkucka
dc.title.alternative Types of code-switching in the community of Polish migrants in Siberia – the inhabitants of the village of Vershina near Irkutsk
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations