Home

Polskie akcenty podczas 14-go Światowego Kongresu European Association for Palliative Care

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wojtacki, Janusz
dc.contributor.author Krakowiak, Piotr
dc.contributor.author Janowicz, Anna
dc.contributor.author Sobański, Piotr
dc.contributor.author Lepka, Radosław
dc.contributor.author Stybuła-Ciuba, Beata
dc.contributor.author Kulpa, Marta
dc.contributor.author Kaczyński, Jacek
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:07:01Z
dc.date.available 2016-03-17T12:07:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Medycyna Paliatywna 2015; 7(3), pp.214-220.
dc.identifier.issn 2081-0016
dc.identifier.issn 2081-0016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3102
dc.description European Association for Palliative Care (EAPC) i s a scientific society, which brings together several thousand people involved  in various forms of activity in palliative care - including representatives of the medical & social fields, but also the spiritual carers, volunteers and family carers (www.eapcnet.eu). Currently EAPC members are the representatives of 56 organizations from 32 European countries. Poland is represented by: Polish Society of Palliative Medicine, which brings together mainly physicians and Polish Society of Palliative Care, bringing together nurses and other professionals as well as other staff and volunteers palliative and hospice care. The expression of a broad educational activity of the EAPC are held every two years, the world congresses. Fourteen was held on 8-10 May 2015 in Copenhagen under the theme Building Bridges. Infact those days helped to buildi bridges between different groups and representatives of many disciplines, cultures, regions and continents in response to new challenges in palliative care. The congress was attended by over 3,000 representatives of many countries in Europe and the world, including a group of professionals in various fields form Poland. This report presents the Polish threads 14th World Congress of the EAPC in Copenhagen, with medical issues, as well as volunteering, social education and involvement of prisoners in palliative care.
dc.description.abstract European Association for Palliative Care (EAPC) to założone prawie 30 lat temu towarzystwo naukowe, które obecnie zrzesza kilka tysięcy osób zaangażowanych w różne formy aktywności w medycynie paliatywnej – m.in. przedstawicieli świata medycznego, pracowników socjalnych, ale także opiekunów duchowych, wolontariuszy i osoby, które przebyły chorobę nowotworową (www.eapcnet.eu). Obecnie członkowie EAPC to reprezentanci 56 organizacji z 32 krajów Europy. Polskę reprezentują: Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, które zrzesza głównie lekarzy, oraz Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, zrzeszające zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki oraz innych pracowników i wolontariuszy opieki paliatywno-hospicyjnej. Wyrazem szerokiej aktywności edukacyjnej EAPC są organizowane co dwa lata światowe kongresy. Czternasty odbył się w dniach 8–10 maja 2015 r. w Kopenhadze pod hasłem Building Bridges, budowania mostów między różnymi grupami i przedstawicielami wielu dyscyplin, kultur, regionów i kontynentów w odpowiedzi na kolejne wyzwania opiekuńcze w opiece paliatywnej. W kongresie uczestniczyło ponad 3000 przedstawicieli wielu krajów Europy i świata, w tym także grupa profesjonalistów różnych dziedzin z Polski. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono polskie wątki 14. Światowego Kongresu EAPC w Kopenhadze.
dc.description.sponsorship Badania własne UMK nr 188
dc.language.iso pol
dc.publisher Termedia, ISSN: 2081-0016. Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej MNiSW 2015: 7
dc.relation.ispartofseries Medycyna Paliatywna;7(3)
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject opieka paliatywna
dc.subject wolontariat
dc.subject opieka u kresu życia
dc.subject hospicjum
dc.subject wolontariat więźniów
dc.subject lider opieki paliatywnej
dc.title Polskie akcenty podczas 14-go Światowego Kongresu European Association for Palliative Care
dc.title.alternative Polish accents at 14th World Congress of the European Association for Palliative Care
dc.type info:eu-repo/semantics/report


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations