Home

Biofizyczne aspekty funkcjonowania żywych organizmów oraz ich interakcji ze środowiskiem cz.II

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wyszkowska, Joanna
dc.date.accessioned 2016-03-07T15:54:44Z
dc.date.available 2016-03-07T15:54:44Z
dc.date.issued 2016-03-07
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3078
dc.description Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dc.description.abstract Poniższe materiały dotyczą drugiej części wykładu: „Biofizyczne aspekty funkcjonowania żywych organizmów oraz ich interakcji ze środowiskiem”, poświęconej wpływie „środowiska elektromagnetycznego” na funkcje życiowe od poziomu całych organizmów aż do poziomu molekularnego. Założenia wykładu: Wykład rozpocznie się od usystematyzowania wiedzy i przypomnienia podstawowych pojęć związanych z polem elektromagnetycznym oraz właściwościami elektrycznymi i magnetycznymi tkanek. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki badań naukowych z różnych ośrodków naukowych na świecie, w tym również Zakładu Biofizyki UMK, z ostatnich kilku lat. Na zakończenie przedstawione zostaną możliwości wykorzystania pola elektromagnetycznego w badaniach laboratoryjnych, diagnostyce medycznej i terapii. W treści wykładu nacisk położony zostanie na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do badania i tłumaczenia wybranych funkcji organizmów oraz jego interakcji ze środowiskiem, do korzystania z technik z różnych dziedzin, na znaczenie procesów modelowania w definiowaniu poznawanych procesów oraz w możliwości ingerowania w ich przebieg.
dc.description.sponsorship Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject biofizyka
dc.subject interakcja ze środowiskiem
dc.subject pole elektromagnetyczne
dc.title Biofizyczne aspekty funkcjonowania żywych organizmów oraz ich interakcji ze środowiskiem cz.II
dc.type info:eu-repo/semantics/lecture


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations