Home

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażeró w ruchu kolejowym - teoria i praktyka

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kłosowski, Karol
dc.date.accessioned 2016-03-06T09:55:36Z
dc.date.available 2016-03-06T09:55:36Z
dc.date.issued 2016-03-06
dc.identifier.issn 1899-3192
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3076
dc.description.abstract Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym jest podstawowym aktem prawnym wchodzącym w skład systemu ochrony praw pasażerów kolei. W niniejszym artykule poruszone zostały wybrane problemy teoretyczne oraz praktyczne związane z obowiązywaniem tego aktu prawnego. Uwagę skierowano także na problematykę czasowych wyłączeń stosowania przepisów tego rozporządzenia w państwach Unii Europejskiej. Podjęto również próbę zdefiniowania wybranych praw przysługujących pasażerom na gruncie rozporządzenia 1371/2007. Całość dopełniają wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich.
dc.description.abstract Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council on rail passengers’ rights in obligation is a basic legal act in the area of protection of passegners’ rights. This article presents the most important theoretical and practical problems concerning the binding force of Regulation (EC) No 1371/2007. Some attention has been directed to the problem of exemptions of Regulation (EC) No 1371/2007. There have also been some attempt to define the rights of passengers’ under Regulation (EC) 1371/2007. The article is complemented by selected judgments of the European Court of Justice and the Polish courts.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;368
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject kolej
dc.subject przewóz pasażerów
dc.subject prawa pasażerów
dc.subject rozporządzenie 1371/2007
dc.subject wyłączenia przepisów rozporządzenia 1371/2007
dc.subject rail
dc.subject carriage of passengers
dc.subject passengers' rights
dc.subject Regulation No 1371/2007
dc.subject exemptions of Regulation No 1371/2007
dc.title Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażeró w ruchu kolejowym - teoria i praktyka
dc.title.alternative Regulation (EC) No 1371/207 of the European Parliament and of the Council on rail passengers' rights and obligations - theory and practice
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations