Home

Warunki meteorologiczne w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) a natężenie przepływu w cieku Waldemar Północny (zlewnia rzeki Waldemara)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Marciniak, Kazimierz
dc.contributor.author Kejna, Marek
dc.contributor.author Przybylak, Rajmund
dc.date.accessioned 2016-02-16T11:48:32Z
dc.date.available 2016-02-16T11:48:32Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation Problemy Klimatologii Polarnej, 4, 155-167
dc.identifier.issn 1234-0715
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3038
dc.description.abstract W ramach VIII Wyprawy Polarnej – Spitsbergen 89 prowadzono w sezonie letnim m. in. synchroniczne pomiary meteorologiczne, glacjologiczne i hydrologiczne w zlewni rzeki Waldemara. Celem badań jest poznanie zagadnienia obiegu wody. W niniejszym komunikacie przedstawiamy wstępne wyniki badań dotyczące stanów wody i przepływów w jednym z cieków odwadniających Lodowiec Waldemara, nazwanym Waldemar Północny (Pietrucień i Skowron, 1989). Zajmujemy się w nim przede wszystkim meteorologicznymi uwarunkowaniami natężenia przepływów. Cieki odwadniające Lodowiec Waldemara, podobnie jak cieki innych lodowców z regionu Kaffiöyry, były już przedmiotem wielu publikacji, gdyż jest to tradycyjny obszar badań Toruńskich Wypraw Polarnych. Ostatnio ukazała się praca W. Szczepanika (1993) o reżimie hydrologicznym wybranych rzek Kaffiöyry (rzeki Waldemara, rzeki Elizy i cieku niwalnego) w okresie lata polarnego, zawierająca omówienie i obszerny wykaz literatury polskiej i obcej związanej z tym zagadnieniem. Obejmuje on pozycje, które ukazały się do 1987 r. włącznie. Z nowszych prac polskich dotyczących rzek o zasilaniu lodowcowym na Spitsbergenie wymienić należy publikacje autorów: Bartoszewski (1988, 1989, 1991), Choiński (1989), Leszkiewicz i Rehak (1989), Paszczyk, Michalski i Bartoszewski (1991), Pietrucień, Skowron i Szczepanik (1989). Najczęściej autorzy tych prac zajmują się dynamiką odpływu powierzchniowego oraz transportem rumowiska. Rzadziej natomiast podejmowane są zagadnienia obiegu wody w zlewniach w ujęciu bilansowym.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject warunki meteorologiczne
dc.subject natężenie przepływu
dc.subject Kaffiöyra
dc.subject Spitsbergen
dc.subject ciek Waldemar Północny
dc.title Warunki meteorologiczne w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) a natężenie przepływu w cieku Waldemar Północny (zlewnia rzeki Waldemara)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations