Home

Czy wihajster jest nazwą artefaktu? Szkic leksykologiczny

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żurowski, Sebastian
dc.date.accessioned 2016-01-18T10:58:29Z
dc.date.available 2016-01-18T10:58:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej vol. 50, 2015, pp. 77-100.
dc.identifier.other 10.11649/sfps.2015.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2989
dc.description.abstract Podstawowym przedmiotem zainteresowania w artykule są cechy wewnątrz- (gramatyka i semantyka) i zewnątrzjęzykowe (etymologia, ortografia, pragmatyka) wyrażenia „wihajster”. Ponadto wspomniane są inne wyrażenia odmian (głównie regionalnych) języka polskiego, które mają podobne cechy semantyczne. Zaproponowana interpretacja semantyczna zakłada, że są to nacechowane synonimy „narzędzia”, choć część przykładów pokazuje, że użytkownicy języka przypisują im czasem jeszcze szerszy zakres odniesienia. Wykorzystywane do ilustracji tok wywodu przykłady pochodzą przede wszystkim z literatury pięknej. Ich analiza pokazuje, że częste w literaturze przedmiotu określanie „wihajstra” mianem „powojennego neologizmu” jest nieuprawnione – wyrażenie to pojawiło się w języku polskim na pewno przed II wojną światową, a prawdopodobnie jeszcze w XIX wieku. Równie nierzetelne naukowo jest nazywanie „wihajstra” germanizmem – chyba że germanizm zostanie zdefiniowany nie jako zapożyczenie z języka niemieckiego. „Wihajster” w istocie jest bowiem wyrażeniem naśladującym brzmienie niemieckiej frazy „wie heisst er?”, ale jednostka ta nie powstała na gruncie języka niemieckiego i nie jest zapożyczeniem zewnętrznym. Można ją traktować jedynie jako zapożyczenie wewnętrzne z gwar do języka ogólnego.
dc.language.iso pol
dc.publisher Instytut Slawistyki PAN
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject leksykologia
dc.subject nazwy artefaktów
dc.subject język potoczny
dc.subject regionalizmy
dc.title Czy wihajster jest nazwą artefaktu? Szkic leksykologiczny
dc.title.alternative Is wihajster a name for an artifact? A lexicological study
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations