Home

Transgeneracyjne wzory przemocy seksualnej w genezie zachowań kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalczyk, Małgorzata Henryka
dc.date.accessioned 2016-01-13T10:23:16Z
dc.date.available 2016-01-13T10:23:16Z
dc.date.issued 2015-10
dc.identifier.citation Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań.
dc.identifier.isbn 978-83-63955-30-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2985
dc.description.abstract Analiza czynników tworzących złożony proces wiktymizacji jest niezbędna dla prawidłowej diagnozy sytuacji życiowej nie tylko sprawczyń dopuszczających się przemocy seksualnej wobec dzieci ale także kobiet wikłających się w traumatyczne związki przemocowe, w których zwykle dochodzi do kontynuacji i utrwalenia roli ofiary. Proces wiktymizacji sprzyja bowiem niepożądanym mechanizmom i strategiom obronnym, wyuczonej bezradności, efektowi psychologicznej pułapki czy ujawnieniu się symptomów PTSD. Niestety zazwyczaj, co potwierdzają omówione modele teoretyczne, samodzielne przerwanie procesu wiktymizacji jest mało prawdopodobne. Niezbędna jest do tego właściwie ukierunkowana terapia, która pozwoli zatrzymać i przerwać mechanizm błędnego koła przemocy.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT"
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject przemoc seksualna
dc.subject resocjalizacja
dc.subject terapia
dc.subject wykorzystywanie seksualne
dc.subject wykorzystywanie seksualne dzieci
dc.title Transgeneracyjne wzory przemocy seksualnej w genezie zachowań kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations