Home

Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny - perspektywa systemowa i orzecznicza, 450 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.editor Balcerzak, Michał (red.)
dc.contributor.editor Jasudowicz, Tadeusz (red.)
dc.contributor.editor Kapelańska-Pręgowska, Julia (red.)
dc.date.accessioned 2016-01-05T07:39:03Z
dc.date.available 2016-01-05T07:39:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-83-933493-1-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2978
dc.description.abstract Prezentowane opracowanie jest owocem III Warszawsko-toruńskiego kolokwium naukowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego zorganizowanego przez Katedrę Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w grudniu 2010 r. Artykuły zawarte w opracowaniu dotyczą m.in. prawnomiędzynarodowych problemów związanych z EKPC, cases of principle w orzecznictwie ETPC, funkcjonowania systemu kontrolnego Konwencji oraz standardów ochrony praw człowieka z perspektywy praktyki krajowej.
dc.description.sponsorship Przygotowanie do druku i wydanie publikacji było możliwe dzięki wsparciu: Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Stępień oraz Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Kaliński.
dc.language.iso pol
dc.publisher Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject case-law
dc.subject Europejski Trybunał Praw Człowieka
dc.subject opieka dyplomatyczna i konsularna
dc.subject interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
dc.subject dyskryminacja
dc.subject mniejszości narodowe
dc.title Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny - perspektywa systemowa i orzecznicza, 450 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations