Home

Zmienność temperatury powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w okresie 1951-2005

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Przybylak, Rajmund
dc.contributor.author Maszewski, Rafał
dc.date.accessioned 2016-01-04T07:37:29Z
dc.date.available 2016-01-04T07:37:29Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Problemy Klimatologii Polarnej, 17, 31-43
dc.identifier.issn 1234-0715
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2971
dc.description.abstract W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę warunków termicznych na obszarze Arktyki Kanadyjskiej w okresie 1951–2005. Do tego celu wykorzystano średnie miesięczne, sezonowe i roczne wartości temperatury powietrza. Omówiono zarówno średnie rozkłady przestrzenne, jak też ich zmienność w badanym okresie czasu. Na podstawie uśrednionych obszarowo wartości temperatury powietrza dla całej Arktyki Kanadyjskiej, dla poszczególnych miesięcy i dla roku, ukazano ich zmienność w okresie 1951-2005 wykorzystując klasyfikację termiczną zaproponowaną przez Miętusa i in. (2002).
dc.language.iso pol
dc.publisher Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject temperatura powietrza
dc.subject Arktyka Kanadyjska
dc.subject klasyfikacja termiczna
dc.subject trendy temperatury powietrza
dc.title Zmienność temperatury powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w okresie 1951-2005
dc.title.alternative Variability of air temperature in the Canadian Arctic from 1951 to 2005
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations