Home

Glosa do wyroku SN z dnia 8 października 2014 r., II CSK 745/13, niepubl., Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2015, nr 2;

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-11-18T10:05:47Z
dc.date.available 2015-11-18T10:05:47Z
dc.date.issued 2015-04-01
dc.identifier.citation Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2015, nr 2, ss. 137-147
dc.identifier.issn 2353-5865
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2956
dc.description.abstract Autor w glosie do wyroku Sądu Najwyższego omówił problem przedawnienia roszczeń z tytułu deliktu medycznego w związku ze zmianą stanu prawnego w 2007 roku. Dwudziestoletni termin przedawnienia roszczeń przewidziany w art. 442[1] par. 2 kodeksu cywilnego jest obecnie najdłuższym terminem przedawnienia w polskim prawie cywilnym. W tych rozległych granicach czasowych praktyczną doniosłość utrzymuje kwestia kwalifikowania przez sądy czynu niedozwolonego jako przestępstwa. Przed zmianą stanu prawnego roszczenia z deliktów-przestępstw przedawniały się z upływem terminu dziesięciu lat. Kwestie intertemporalne poruszone w wyroku SN oraz w glosie do tego orzeczenia nadal wyłaniają się w postępowaniach sądowych. Nowa regulacja przedawnienia jest korzystna dla dużej grupy adresatów znajdujących się w tzw. sytuacjach w toku.
dc.language.iso pol
dc.publisher Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Toruniu
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject odpowiedzialność odszkodowawcza
dc.subject przedawnienie roszczeń deliktowych
dc.subject szkoda medyczna
dc.subject procesy medyczne
dc.title Glosa do wyroku SN z dnia 8 października 2014 r., II CSK 745/13, niepubl., Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2015, nr 2;
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations